lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT (2006)Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych – największy w Polsce dostawca szkoleń informatycznych dla nauczycieli – w składzie:

 • Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej,
 • OSI Computrain SA,
 • VULCAN sp. z o.o.,
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu,

zakończyło realizację projektu pt.: „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT”. Projekt ten, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, był realizowany w okresie od 29 września do 30 listopada 2006 r. Przeszkoliliśmy na terenie całego kraju 7236 nauczycieli na następujących szkoleniach:

 • "ICT jako istotny element długofalowego rozwoju szkoły” (kod WP-ICT)
 • "Przygotowanie nauczycieli w zakresie kultury informatycznej i funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym” (kod NAU-ICT)
 • "Komunikacja w Internecie, jako narzędzie budowy społeczności i postaw twórczych nauczycieli” (kod NAU-KOM)
 • "Wykorzystanie ICT w nauczaniu różnych przedmiotów” (kod NAU-WAR)
 • "Przygotowanie szkolnych liderów edukacji informatycznej” (kod LID)
 • "Tworzenie rozbudowanych dokumentów i prezentacji komputerowych” (kod INF-DOK)
 • "Rozwiązywanie zaawansowanych problemów algorytmicznych z wykorzystaniem języka programowania wysokiego poziomu” (kod INF-ALG-VB/DEL)

W tabeli przedstawiono liczby przeszkolonych osób w poszczególnych regionach.

Kod szkoleniaLiczba
godzin
Liczba przeszkolonych osóbLiczba
osobogodzin
Region 1Region 2Region 3Region 4Razem
INF-ALG-VB/DEL803250534217714 160
INF-DOK407948636725710 280
LID48424451491868 928
NAU-ICT404505922003931 63565 400
NAU-KOM724064882074871 588114 336
NAU-WAR726375633493611 910137 520
WP-ICT483603613614011 48371 184
Razem2 0062 1461 2841 8007 236421 808


Region 1 – województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie
Region 2 – województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Region 3 – województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie
Region 4 – województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

Cieszymy się, że całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem - z przygotowanych szkoleń skorzystała ogromna liczba osób. Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom projektu dziękujemy.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można w witrynie Konsorcjum: www.kpfs.pl.


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY