lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o ODKKO

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN

jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. Centrala Ośrodka mieści się we Wrocławiu.

Kontakt >>>

Działalność szkoleniową ODKKO VULCAN

prowadzi w całej Polsce poprzez ośrodki szkoleniowe w: Sopocie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz Lublinie.

Kontakt >>>

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY