lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2020

Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał naszemu Ośrodkowi akredytację potwierdzającą, że spełnia on wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r, poz. 2029).
Tym samym potwierdził, że ODKKO VULCAN zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli, a w szczególności zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli oraz zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.

W związku z zaistniałą w Polsce w 2020 r. sytuacją wynikającą z występowaniem zjawiska pandemii COVID 19, od marca 2020 r. do końca roku szkolnego większość szkoleń realizowanych przez ODKKO VULCAN odbyło się w formie zdalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych, umożliwiających szkolenia online.
Przeprowadziliśmy szereg kluczowych działań wspierających pracowników jednostek oświatowych w nauce zdalnej, m.in.:

  • integracja dziennika elektronicznego UONET + z platformą Office 365,
  • przeprowadziliśmy szereg bezpłatnych szkoleń dla dyrektorów, administratorów, sekretarzy i nauczycieli doskonalących pracę z dziennikiem elektronicznym, z wykorzystaniem Office 365 oraz innych dostępnych narzędzi i aplikacji online,
  • przygotowaliśmy cykl szkoleń i webinariów wspierających nauczycieli w nauczaniu zdalnym, m.in.: Odważni w IT. Doskonalenia nauczania zdalnego z pakietem MS Office 365, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – co konkretnie oznacza i co należy robić, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i uczniów, Wykorzystanie narzędzi dostępnych w sieci do nauczania przedmiotów – budowanie atrakcyjności nauczania zdalnego.

W 2020 r. kontynuowaliśmy wdrażanie zmian w związku z dostosowaniem naszego systemu zarządzania jakością do nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10oraz doskonalenie procesów zarządzania jakością i uch monitorowania.

W dniach 22-23 września w Toruniu odbył się VI Kongres Księgowych Oświaty. W kongresie wzięło udział ponad 100 osób!

Zakończyliśmy realizację projektów szkoleniowych spółfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dedykowanych nauczycielom:


W październiku zorganizowaliśmy II Kongres Eduhoryzonty poświęcony zarządzaniu oświatą w samorządzie w trudnym, kryzysowym czasie. Kongres odbył się w całości online i wzięło w nim udział ponad 260 osób.

28 października odbyła się już trzecia edycja Kongresu Ochrony Danych Osobowych w Oświacie. W tym roku skupiliśmy się głównie na omówieniu tematyki ochrony danych osobowych w kontekście nauczania zdalnego oraz działalności szkoły i uczniów w Internecie. W kongresie wzięło udział ponad 100 Inspektorów Ochrony Danych i dyrektorów placówek oświatowych.

W 2020 roku zorganizowaliśmy prawie 3200 szkoleń i przeszkoliliśmy ponad 46 tysięcy osób!

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY