lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2014

Rozpoczęliśmy szkolenia w ramach projektu Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

Realizujemy projekt Podkarpacie stawia na zawodowców
Powiat Mielecki w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem w imieniu Powiatu Mieleckiego. Wsparciem finansowym zostały objęte programy rozwojowe mieleckich szkół zawodowych:

  • Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu,
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
  • Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu,
  • Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

Zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”, Działanie 1.3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

Rozpoczynamy realizację projektu Szkoła Pro.
Szkoła PRO to program realizowany przez firmę VULCAN i Nowa Era, mający na celu wsparcie dyrektorów i nauczycieli w procesie wprowadzania szkoły w rzeczywistość oświatową XXI wieku. W ramach programu oferujemy m.in. kompleksowy program rozwoju kompetencji menadżerskich dyrektora szkoły oraz szkolenia nauczycieli, rozwijające ich umiejętności w zakresie wykorzystania nowych mediów i technologii ICT w procesie dydaktycznym .

Uzyskaliśmy pozytywną opinię w kolejnym audycie recertyfikacyjnym systemu zarządzania jakością.
Przeprowadzony na przełomie września i października 2011 roku audyt odnowienia potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009. Tym samym potwierdzona została wysoka jakość oferownych przez nas usług.

Rozpoczynamy wdrażanie systemu Uczniowie Optivum NET+ (UONET+) w szkołach.
Jest to nowoczesny system uczniowski e-dziennik (również mobilny na Windowsa i Androida) oraz witrynę i aplikację mobilną Dzienniczek+ dla rodziców i uczniów. UONET+ jest również nieocenioną pomocą w obsłudze szkolonego sekretariatu. Tylko w ramach tych wdrożeń przeszkoliliśmy ponad 14 tys. osób!

 

Uzyskaliśmy pozytywną opinię w kolejnym audycie recertyfikacyjnym systemu zarządzania jakością.
Przeprowadzony w październiku 2014 roku audyt odnowienia potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009. Tym samym po raz kolejny została potwierdzona wysoka jakość oferowanych przez nas usług.

Przeprowadzamy pierwsze szkolenia on-line (webinaria).
Szkolenia on-line (webinaria) to prosta forma wykładu lub seminarium przeniesiona z sali szkoleniowej w środowisko wirtualne. Każdy uczestnik, nie wychodząc z domu lub miejsca pracy, w określonym czasie łączy się z trenerem za pomocą otrzymanego linka.

W 2014 roku przeszkoliliśmy ponad 34 000 osób!


 

Powrót >>>

 


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY