lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w latach 2008-2009

2008

Realizujemy ostatni etap szkoleń w ramach projektów MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Szkolenia realizowane w ramach KPFS.

Realizujemy szkolenia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła wiejska – Otwarty Klub Wiedzy”.
Prowadzenie kursów ICT w nauczaniu różnych przedmiotów. W ramach tego projektu podczas 15 szkoleń przeszkoliliśmy w okresie od 12 maja do 6 czerwca 2008 r. 123 osoby.

Uczestniczymy w projekcie „Budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych”.

Przygotowaliśmy szkolenia dla użytkowników programu Sigma-SIO, który powstał w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektu Budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych. Program ten przeznaczony jest dla pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego. W lipca br. przeprowadziliśmy już szkolenie dla użytkowników programu Sigma-SIO, w którym uczestniczyli kuratorzy oświaty.

W kolejnym już audycie systemu zarządzania jakością uzyskaliśmy pozytywną opinię.
Tym samym przeprowadzony audyt odnowienia potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001. Nasi klienci mogą być pewni, że nieustannie dbamy o rozwój i doskonalenia funkcjonującego systemu.

Od 1 lipca 2008 r. wszystkie nasze ośrodki szkoleniowe działają już pod wspólną marką ODKKO VULCAN.
Dotychczas działające filie ODKKO w Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Warszawie zostały z dniem 1 lipca 2008 wykreślone z rejestrów właściwych kuratoriów. Od tego czasu działalność szkoleniowa ODKKO VULCAN prowadzona jest przez działające w siedzibach wszystkich oddziałów firmy VULCAN sp. z o.o. ośrodki szkoleniowe.

Przeszkoliliśmy ponad 9 000 osób.

2009

Zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjny urzędnik atutem państwa”
Projekt szkoleniowy był realizowany w ramach podpisanej umowy między VULCAN sp. z o.o. a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W okresie od 2 listopada 2008 roku do 31 października 2009 w całej Polsce ze szkoleń skorzystało prawie 800 urzędników samorządów gminnych.

Wraz z partnerami: DC Edukacją, Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej i Young Digital Planet braliśmy udział w projekcie szkoleniowym Komputer dla ucznia
Projekt realizowany był przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego projektu realizowany był Kurs zdalnego nauczania dla nauczycieli. W projekcie wzięło udział 1 235 szkół. Prawie 14 tys. osób założyło konto na platformie Fronter a dla prawie 6 tys. osób przygotowane zostały dyplomy.

Realizujemy projekt „Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina”Celem projektu jest zoptymalizowanie szeroko rozumianego procesu zarządzania w oświacie oraz podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie posługiwania się narzędziami ICT i ich praktycznego zastosowania w praktyce mieszkańców Gminy Miasta Rypin.

Realizujemy projekty szkoleniowe dla Gminy Miasta Rzeszów
Dla Gminy Miasta Rzeszów realizujemy 4 projekty szkoleniowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów
  • Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce
  • Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów
  • Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów

Prowadzimy szkolenia w ramach projektu „Mieszkańcy Niedrzwicy Dużej na szlaku eRozwoju”
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej instytucji oświatowych w Niedrzwicy Dużej poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w obszarze zarządzania, finansów i dydaktyki.

Realizujemy projekt „Innowacyjne zarządzanie w przemyskich jednostkach oświatowych – szkolenia z ICT”
W ramach tego projektu prowadzimy trwające 32 godziny szkolenia: ICT w nowoczesnym zarządzaniu placówką oświatową.

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, kadry zarządzającej oraz kadry administracyjnej w Ozorkowie
W ramach projektu „Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania szkołami podstawowymi w Ozorkowie realizujemy trzy 40 godzinne moduły szkoleniowe.

Dla Urzędu Miasta Krotoszyn realizujemy projekt „Efektywne zarządzanie systemem oświaty”
W ramach tego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzimy szkolenia dla pracowników urzędu miasta Krotoszyn.

5 października 2009 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby ODKKO VULCAN.
Nowa siedziba znajduje się we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6.

W 2009 roku przeszkoliliśmy ponad 12 000 osób.

Powrót >>>

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY