lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Akredytacja

Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Decyzją nr 33 z 28 sierpnia 2020 Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał naszemu ośrodkowi akredytację potwierdzającą, że spełnia on wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r, poz. 2029).

Tym samym potwierdził, że ODKKO VULCAN zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli, a w szczególności zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli oraz zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.do goryPRZEWIŃ DO GÓRY