lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Akredytacja

Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Decyzją nr 47 z 14 czerwca 2004 Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał naszemu ośrodkowi akredytację potwierdzającą, że spełnia on wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 227, poz. 2248).

Tym samym potwierdził, że ODKKO VULCAN zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli, a w szczególności zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli oraz zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.


 

 

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY