lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2017

W dniach 28 marca - 25 kwietnia 2017 r. realizowane były w ODKKO VULCAN działania w ramach ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez wizytatorów z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Przeprowadzona ewaluacja była ewaluacją problemową, obejmującą badanie takich zagadnień jak:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki;
  • Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki;
  • Procesy edukacyjne są efektem wsparcia nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki;
  • Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

W raporcie oceniono, iż nasza placówka spełnia wymagania oraz realizuje wszystkie działania opisane w charakterystyce tych wymagań na poziomie wysokim.


Odbył się III Kongres Księgowych Oświaty.

W tym roku w Krakowie gościliśmy ponad 70 osób, które przybyły do nas z różnych regionów Polski.
Poruszane na Kongresie tematy, m.in. rola i zadania księgowych oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, centralizacja VAT po kilku miesiącach praktyki, zadania księgowe związane z reformą oświaty, wzbudzały duże zainteresowanie i gorące dyskusje, zarówno na sali konferencyjnej, jak i w rozmowach kuluarowych. Kongres był także czasem na zawarcie bliższych znajomości, wymianę doświadczeń i kontaktów.


Przez cały rok organizowaliśmy i przeprowadzaliśmy szkolenia wewnętrzne dla wszystkich trenerów, konsultantów i specjalistów z naszych Ośrodków w Polsce.

Szkolenia dotyczyły zarówno tematyki posługiwania się wewnętrznymi narzędziami Ośrodka, jak i merytorycznymi aspektami aplikacji i systemów dostarczanych przez firmę VULCAN.

Szkolenia są elementem kontynuowanego w naszym Ośrodku wdrażania systemu badania kompetencji i akredytacji trenerów/ konsultantów ds. szkoleń i wdrożeń.


W 2017 roku przeszkoliliśmy ponad 23 000 osób!

Powrót >>>


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY