lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2010

Kontynuujemy realizację szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie w oświacie.
W ramach tego projektu realizujemy szkolenia dla pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oraz nauczycieli w placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego.

Rozpoczynamy realizację projektu Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia w województwie lubelskim.
W ramach tego projektu prowadzimy trwające 40 godzin szkolenia dla nauczycieli Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT.

Zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach projektu Nowoczesny pracownik oświaty. Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty miasta Biała Podlaska.
W ramach projektu realizowane były szkolenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz kadry zarządzającej placówek oświatowych Białej Podlaskiej w zakresie wykorzystania ICT oraz platformy edukacyjnej jako nowoczesnego narzędzia kierowania placówką.

Rozpoczynamy realizację projektu w województwie mazowieckim Wyższe kwalifikacje - szansą dla Ciebie!
Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w województwie mazowieckim (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy), poprzez realizację kursów doskonalących umiejętności z zakresu wykorzystania TIK w obszarze dydaktyki, zarządzania organizacyjnego i finansowego placówkami oświatowymi wspomaganych pracą na platformie edukacyjnej Fronter.

Na Dolnym Śląsku rozpoczynamy szkolenia w ramach projektu Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty
Celem projektu jest zdobycie nowych lub zwiększenie posiadanych kwalifikacji z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wspomagających zarządzanie, nadzór, finansowanie i organizację działalności oświatowej oraz monitoring procesu nauczania przez 500 pracowników oświaty.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych Gminy Przemyśl.
W ramach projektu „Gmina Przemyśl dla oświaty. Doskonalenie umiejętności kadry administracyjnej przemyskich jednostek oświatowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych” realizujemy szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe związane z posługiwaniem się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie oświatą.

Realizujemy projekt Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich województwie lubelskiego w zakresie organizacji procesu kształcenia oraz poznania możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć edukacyjnych. Szkolenia w ramach tego projektu organizowane będą od października 2009 roku do stycznia 2011 roku.

Rozpoczynamy szkolenia w ramach projektu Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty kluczem do rozwoju kapitału ludzkiego w Zielonej Górze
W ramach projektu realizowanego dla Urzędu Miasta Zielona Góra organizujemy specjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej systemu oświaty. Do końca 2011 roku planowane jest przeszkolenie ponad 2 tys. osób.

W województwie lubelskim realizujemy projekt ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji związanych z podstawową obsługa komputera oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez nauczycieli z województwa lubelskiego.

Rozpoczynamy szkolenia w Powiecie Ryckim.
W ramach projektu Innowacyjny pracownik oświaty powiatu Ryckiego realizujemy szkolenia skierowane do nauczycieli oraz kadry zarządzającej i administracyjnej placówek oświatowych powiatu Ryckiego.

Realizujemy projekt Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty.
Projekt zakłada realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wspomagających pracę w obszarze zarządzania, nadzoru, finansowania i organizacji działalności oświatowej.

Rozpoczynamy Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej i ich jednostek organizacyjnych z Dolnego Śląska – szansą na poprawę ich kwalifikacji zawodowych z zakresu ICT.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie ICT osób powyżej 45 roku życia, pracujących w administracji samorządowej i jej jednostkach organizacyjnych na terenie Dolnego Śląska. Cel ten realizowany jest poprzez przeprowadzenie szkoleń umożliwiających: podniesienie poziomu kwalifikacji w zakresie podstaw obsługi komputera oraz podniesienie poziomu kwalifikacji w zakresie wykorzystania ICT w pracy zarządczej oraz administracyjnej.

Wraz firmą Young Digital Planet rozpoczynamy szkolenia dla dyrektorów warszawskich przedszkoli w ramach projektu Czas na kreatywne przedszkola!
Beneficjentem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, który zlecił organizację i przeprowadzenie szkoleń naszym firmom. W ramach tego projektu zaplanowano przeszkolenie 332 osób.

Realizujemy szkolenia dla Gminy Miejskiej Kłodzko.
Projekt Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę Kłodzko jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizujemy szkolenia dla Powiatu Skarżyskiego.
Adresatami projektu Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim są uczniowie oraz pracownicy dwóch szkół (ZST i ZSP), dla których jednostką zarządzającą jest Powiat Skarżyski.

Realizujemy szkolenia w ramach projektu Budujemy społeczeństwo informacyjne w Józefowie
W kwietniu i maju 2010 roku planowane jest przeszkolenie 40 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół w Józefowie

Realizujemy szkolenia w Powiecie Lęborskim .
W ramach projektu Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty organizujemy szkolenia, których celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników placówek oświatowych oraz pracowników organu prowadzącego powiatu lęborskiego w zakresie posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym proces dydaktyczny.

Realizujemy projekt szkoleniowy dla Gminy Kartuzy.
W ramach projektu Jakość oświaty w naszej gminie. Kursy doskonalące dla nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i kadry zarządzającej oświatą w gminie Kartuzy, planowane jest przeszkolenie 137 pracowników oświaty Gminy Kartuzy.

Realizujemy projekt e-SZOP – Elektroniczny System Zarządzania Oświatą w Gminie Pieńsk
Firma VULCAN wraz z firmą COMARCH SA, w wyniku wygrania przetargu, dostarczają Gminie Pieńsk sprzęt wraz "Elektronicznym Systemem Zarządzania Oświatą w Gminie Pieńsk – e-SZOP". Jednym z elementów tego projektu są szkolenia wspierające wdrożenie całego systemu.

Realizujemy szkolenia dla Gminy Przecław.
W ramach projektu Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław, na zlecenie Gminy, realizujemy szkolenia wspomagające wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania placówką oświatową w siedmiu szkołach podstawowych gminy Przecław.

Realizujemy projekt w Powiecie Lubińskim.
Szkolenia wspierające wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO, który firma VULCAN wraz z firmą COMARCH SA dostarczają Powiatowi Lubińskiemu.

Realizujemy projekt ICT – nowe wyzwanie dla pomorskiej oświaty.
Celem projektu jest unowocześnienie procesu dydaktycznego oraz podniesienie jakości zarządzania oświatą poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wspomagających dydaktykę i zarządzanie. Planowane jest przeprowadzenie 25 szkoleń, łącznie dla 250 dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z Pomorza.

Organizujemy szkolenia w ramach Grantów Kuratora Oświaty w Katowicach.
W ramach projektu edukacyjnego „Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2010 r.”. realizujemy szkolenia Dziennik elektroniczny dla nauczycieli i pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych na terenie województwa śląskiego

Szkolenia w ramach projektu Kształcąc nowocześnie, równamy szanse.
Dla nauczycieli z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy realizujemy szkolenia doskonalące umiejętności wykorzystania dziennika elektronicznego.

Realizujemy szkolenia w Gminie Cieszyn.
Szkolenia wspomagające wdrożenie dostarczonego Gminie Cieszyn systemu „CISO – Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”.

Organizujemy szkolenia w Tarnowie.
W ramach projektu Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie planowane jest zorganizowanie 23 kursów i seminariów dla 940 osób.

Realizujemy projekt Trzebnicka e-oświata
Szkolenia dla nauczycieli, kadry administracyjnej oraz kadry zarządzającej sześciu trzebnickich szkół wspomagające wdrożenie elektronicznego dziennika i platformy edukacyjnej.

W 2010 roku przeszkoliliśmy ponad 13 000 osób.

Powrót >>>

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY