lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2011

Rozpoczynamy realizację szkoleń w ramach projektu ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim.
W ramach projektu realizujemy szkolenia przygotowujące do zdania egzaminów ECDL. Tematyka zajęć obejmuje: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych.

Organizujemy szkolenia w ramach projektu „e-Teliga” – internetowy dziennik i dzienniczek ucznia w SP1 Ustka
Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, jest poprawa komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie technologii IT. W ramach tego projektu organizujemy kursy dla nauczycieli i kadry zarządzającej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce wspierające wdrożenie platformy komunikacyjnej.

Realizujemy szkolenia w Pszczynie.
VULCAN jako wykonawca, realizuje w ramach projektu Pszczyńska e-oświata szkolenia dla nauczycieli oraz pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w szkołach i placówkach oświatowych oraz w ich organie prowadzącym.

Realizujemy projekt Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w innowacyjnym nauczaniu i organizacji pracy. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla 600 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego.

Organizujemy szkolenia w Gorlicach.
W ramach projektu : Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych organizujemy szkolenia wspomagające wdrożenie platformy edukacyjnej Fronter.

Zakończyliśmy realizację projektu Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty.
W ramach całego projektu zorganizowaliśmy 31 szkoleń (łącznie ponad 1 200 godzin dydaktycznych), w których udział wzięło 305 osób. Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili ich jakość. W skali od 1 do 6 (1 - ocena najniższa, 6 - ocena najwyższa) ogólna ocena szkoleń wyniosła 5,7. więcej

Uzyskaliśmy pozytywną opinię w kolejnym audycie recertyfikacyjnym systemu zarządzania jakością.
Przeprowadzony na przełomie września i października 2011 roku audyt odnowienia potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009. Tym samym potwierdzona została wysoka jakość oferownych przez nas usług.

 

W 2011 roku przeszkoliliśmy ponad 13 000 osób.

Powrót >>>

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY