lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2015

Zakończyliśmy szkolenia w ramach projektu Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku.
W wyniku wygrania przetargu na dostawę systemu zarządzania oświatą oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku” firma VULCAN realizuje szkolenia wspierające wdrożenie tego systemu w organie prowadzącym oraz 14 placówkach podległych Gminie Miasta Łask.

Zakończyliśmy realizację projektu  w Jeleniej Górze.
W ramach projektu „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego przez Miasto Jelenia  Góra, organizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i przedszkoli z terenu miasta, obejmujące zagadnienia opracowane w ramach projektu systemowego ORE " System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół".
W projekcie udział wzięło: 8 przedszkoli publicznych, 5 przedszkoli niepublicznych, 12 szkół rożnego typu oraz cztery sieci współpracy i samokształcenia.


 Zakończyliśmy projekt „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata”
W wyniku wygrania przetargu na dostawę systemu zarządzania oświatą oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata” firma VULCAN realizuje szkolenia wspierające wdrożenie tego systemu w organie prowadzącym oraz placówkach podległych Gminie Miasta Rawa.

Zakończyliśmy szkolenia w Bydgoszczy w ramach projektu „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”.
Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Mieście Bydgoszczy poprzez stworzenie w planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Zakresy tematyczny przeprowadzonych szkoleń to prawo oświatowe oraz wykorzystanie ICT (tablice interaktywne, Scholaris, aplikacje biurowe) w nauczaniu.
W ramach projektu stworzone będą cztery sieci współpracy, których celem będzie podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli/lek w Mieście Bydgoszczy

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY