lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok drugi

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-10-30 do 2014-02-28
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,

"Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok drugi” – to tytuł projektu, realizowanego dzięki unijnemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IX Priorytetu POKL – Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 
Celem projektu było przeprowadzenie krótkich form doskonalenia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Węzinie i Zespołu Szkół w Nowakowie, jak również dostarczenie im narzędzi wspierających dydaktykę: elektronicznego dziennika, platformy edukacyjnej i zasobów multimedialnych oraz zestawów tablic interaktywnych.
 
W okresie od października 2013 do lutego 2014 dla 37 nauczycieli zrealizowano następujące szkolenia:
  • "Nowa jakość naucz@nia w Elblągu",
  • "Nowa jakość naucz@nia w Elblągu - administratorzy".

Przedsięwzięcie to było kontynuacją pierwszej rewolucji edukacyjnej w Elblągu, podczas której z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi pracę szkół zostali zaznajomieni dyrektorzy szkół, pracownicy sekretariatów, bibliotek i administracji.

Nazwa Kod Odbiorcy
Nowa jakość naucz@nia w Elblągu
kurs,
SN nauczyciele,
Nowa jakość naucz@nia w Elblągu - administratorzy
kurs,
FRA kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY