lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Innowacje oświatowe w Gminie Wielowieś

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-09-30 do 2014-01-31
Planowana liczba uczestników 66 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny ŚLĄSKIE ,

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

W ramach projektu realizowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników jednostek oświatowych  i organu prowadzącego Gminy Wielowieś, do wymogów nowoczesnej zinformatyzowanej edukacji, w której wykorzystywane są nowoczesne metody, aplikacje i narzędzia ICT.Nazwa Kod Odbiorcy
Innowacyjna administracja szkolna
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Innowacyjna placówka oświatowa
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,
Innowacyjne nauczanie
kurs,
SN nauczyciele,
Innowacyjne zarządzanie oświaty gminnej
kurs,
SFKP pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY