lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Eduk@cja ku przyszłości w Piszu

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-09-30 do 2014-02-28
Planowana liczba uczestników 109 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,

 • Eduk@cja ku przyszłości w Piszu to projekt szkoleniowy realizowany dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Pisz (woj. warmińsko-mazurskie), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
  Celem projektu było zwiększenie kompetencji nauczycieli, dotyczących wykorzystania i stosowania nowych metod edukacyjnych cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne .
  W okresie od września 2013 do końca lutego 2014 w krótkich formach doskonalenia wzięło udział 109 nauczycieli.  Zagadnienia szkoleniowe obejmowały:
 • tematykę ICT – taką, jak obsługa tablic interaktywnych i posługiwanie się Microsoft Office 365 w projekcie edukacyjnym oraz
 • tematykę pedagogiczno-psychologiczną, w tym:
  • trening twórczości,
  • metody aktywizujące uczniów,
  • metody modyfikowania i eliminowania niepożądanych zachowań uczniów.


Nazwa Kod Odbiorcy
Nowe formy nauczania–eduk@cja ku przyszłości
kurs,
NFN nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY