lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Uczymy lepiej, skuteczniej, nowocześniej (Szczytno)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-10-01 do 2013-12-31
Planowana liczba uczestników 70 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE (   szczycieński ) ,

Projekt pn. „Uczymy lepiej, skuteczniej, nowocześniej” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
W ramach tego projektu firma VULCAN będzie przygotowywała programy i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzała szkolenia dla nauczycieli oraz nauczycieli będących dyrektorami placówek oświatowych Gminy Szczytno.
Celem głównym projektu jest nabycie przez jego uczestników umiejętności posługiwania się nowymi formami edukacyjnymi w 7 placówkach oświatowych Gminy Szczytno.

Nazwa Kod Odbiorcy
Obszar 1
kurs,
OBSZ_1 nauczyciele,
Obszar 2
kurs,
OBSZ_2 nauczyciele,
Obszar 3
kurs,
OBSZ_3 kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY