lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

lnnowacyjna oświ@ta kapitałem gminy Kłomnice

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-09-23 do 2013-11-30
Adresaci nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny ŚLĄSKIE ,

Szkolenia z zakresu Innowacyjnych metod nauczania oraz Nowoczesnych bibliotek jako multimedialnych centrów informacji w ramach projektu POKL pn. ,,lnnowacyjna oświ@ta kapitałem gminy Kłomnice” realizowanego przez Gminę Kłomnice/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Kłomnice w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9. 4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty — projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Nazwa Kod Odbiorcy
Innowacyjne metody nauczania
kurs,
NAU nauczyciele,
Nowoczesna biblioteka jako multimedialne centrum informacji
kurs,
BIB nauczyciele bibliotekarze,
Nowoczesny i kompetentny sekretariat
kurs,
NKSekr pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY