lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-08-15 do 2013-12-31
Planowana liczba uczestników 167 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele, pedagodzy, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny ŚLĄSKIE ,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, dla Gminy Miedźna.

 

W ramach tego projektu firma VULCAN będzie przygotowywała programy i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzała krótkie formy doskonalenia nauczycieli i pracowników administracji w 5 zakresach:


- „Rewolucyjna administr@cja w placówkach oświatowych”

- „Rewolucyjna administr@cja w organie prowadzącym”

- „Rewolucyjne n@uczanie”

- „Rewolucyjne n@uczanie w przedszkolu”

- „Rewolucyjne n@uczanie z ICT”


W szkoleniach, które będą przeprowadzone w ramach projektu  "Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej" weźmie udział 167 pracowników oświaty.


Nazwa Kod Odbiorcy
Rewolucyjna administr@cja w organie prowadzącym. Część I
kurs,
SFKP_I pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Rewolucyjna administr@cja w organie prowadzącym. Część II
kurs,
SFKP_II pracownicy samorządu,
Rewolucyjna administr@cja w placówkach oświatowych. Część I
kurs,
SA_I pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Rewolucyjna administr@cja w placówkach oświatowych. Część II
kurs,
SA_II pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Rewolucyjne n@uczanie
kurs,
RewNau nauczyciele, pedagodzy,
Rewolucyjne n@uczanie w przedszkolu
kurs,
RewNauczPrz nauczyciele,
Rewolucyjne n@uczanie z ICT. Część I
kurs,
Nau_ICT_cz1 nauczyciele,
Rewolucyjne n@uczanie z ICT. Część II
kurs,
Nau_ICT_cz2 nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY