lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolsce

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-03-01 do 2014-09-30
Planowana liczba uczestników 600 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele,
Strona projektu [przejdź]
Zasięg terytorialny WIELKOPOLSKIE ,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

 
Jego celem jest podniesienie kwalifikacji z zakresu posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami ICT w nauczaniu u 600 nauczycieli, w tym:
  • 400 nauczycieli ze szkół podstawowych,
  • 200 nauczycieli z gimnazjów,

zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców woj. wielkopolskiego.

Moduły szkoleniowe realizowane dla nauczycieli obu poziomów edukacyjnych będą różnić się przykładami praktycznego zastosowania poznanych metod i środków oraz wykorzystywanymi rodzajami zasobów multimedialnych:
  • „Eduk@cyjna rewolucja w wielkopolskich SP”- 42 godziny dydaktyczne,
  • „Eduk@cyjna rewolucja w wielkopolskich GIM”- 42 godziny dydaktyczne.
 
Edycje szkoleń realizowane będą w trzech trybach:
  • w dni robocze, w godz.9.00-16.00 - jedna edycja trwa 6 dni (6 x 7h dyd.),
  • w dni robocze, w godz. 13.00-19.00 - jedna edycja trwa 7 dni (7 x 6h dydaktycznych),
  • w weekendy, w godz. 9.00-16.00 - jedna edycja trwa 6 dni (6 x 7h dyd.).

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Nazwa Kod Odbiorcy
Eduk@cyjna rewolucja w wielkopolskich gimnazjach
kurs,
SN-GIM nauczyciele,
Eduk@cyjna rewolucja w wielkopolskich szkołach podstawowych
kurs,
SN-SP nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY