lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-03-27 do 2013-09-30
Planowana liczba uczestników 250 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny ŚWIĘTOKRZYSKIE ,

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, firma VULCAN realizuje dla Gminy Opatowiec usługę polegającą na dostarczeniu platformy e-learningowej do nauczania zdalnego wraz z systemem umożliwiającym dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli i szkoły  oraz przeprowadzeniu szkoleń specjalistycznych dla nauczycielek i nauczycieli biorących udział w projekcie.
 
Szkolenia odbywać się będą w wymiarze 100 godzin lekcyjnych na grupę (40 godzin lekcyjnych szkoleń stacjonarnych i 60 godzin lekcyjnych szkoleń e-learningu) i obejmować będą następujące treści:
 • tworzenie scenariusza lekcji z wykorzystaniem platformy e-learningowej
 • podstawy pracy na platformie e-learning,
 • wykorzystanie Internetu w dydaktyce,
 • ochrona praw autorskich w Internecie,
 • organizacja procesu zdalnego nauczania,
 • tworzenie materiałów multimedialnych,
 • bezpieczeństwo w Internecie,
 • budowanie przykładowego kursu e-learning,
 • umieszczanie kursu na platformie e-learning,
 • realizacja i ewaluacja utworzonego kursu,
 • dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (w tym elektronicznego dziennika).
 


Nazwa Kod Odbiorcy
E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli
kurs realizowany metodą blended learning,
SN nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY