lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-04-01 do 2014-06-30
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny ŚWIĘTOKRZYSKIE ,

W ramach projektu "Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, firma VULCAN realizuje dla Starostwa Powiatowego w Kielcach usługę polegającą na:
 • udzieleniu licencji i wdrożeniu dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, hurtowni danych, systemu finansowo – księgowego, systemu kadrowo – płacowego, systemu sekretariatu
  szkolnego,
 • dostarczeniu, instalacji i konfiguracji zestawów multimedialnych dla 10 jednostek oświatowych Powiatu Kieleckiego,
 • przeprowadzeniu szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół biorących udział w projekcie ww. zakresie oraz w zakresie wykorzystania tablic interaktywnych.
Szkolenia obejmować będą następujące obszary:
 • Wykorzystanie ICT w pracy nauczyciela
  – 1 moduł szkoleniowy - czas trwania 40h,
 • ICT w oświatowej administracji
  - moduły szkoleniowe:
  • Hurtownia danych oświatowych Sigma – 48h,
  • ICT w kieleckiej księgowości  - 40h,
  • ICT w kieleckim sekretariacie - 40h,
  • Nowe SIO – aspekty prawne oraz budowanie baz danych w nowej aplikacji - 8h,
  • ICT w kieleckich kadrach i płacach - 64h.


Nazwa Kod Odbiorcy
EEG BIOFEEDBACK
kurs,
EEG_BIO nauczyciele, pedagodzy,
Hurtownia Danych Oświatowych
warsztaty,
HDO pracownicy samorządu,
ICT w kieleckich kadrach i płacach szkolnych
kurs,
KP pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w kieleckiej księgowości
warsztaty,
FIO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w kieleckim sekretariacie
warsztaty komputerowe,
SEK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowe SIO – aspekty prawne oraz budowanie baz danych w nowej aplikacji
kurs interaktywny,
SIO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Tablica interaktywna w nauczaniu matematyki
kurs,
TI_mat nauczyciele,
Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
kurs,
TI_hum nauczyciele,
Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
kurs,
TI_Przyroda nauczyciele,
Tablica interaktywna w nauczaniu przedsiębiorczości
kurs,
TI_prz nauczyciele,
Wykorzystanie ICT w pracy nauczyciela
warsztaty komputerowe,
NAU nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY