lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-03-02 do 2013-06-06
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,

Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg” – to tytuł projektu, który realizowany będzie dzięki unijnemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 24 pracowników z 4 placówek oświatowych Gminy Elbląg do wymogów nowoczesnej zinformatyzowanej edukacji, w której wykorzystywane są aplikacje i narzędzia komputerowe. Pracownicy Zespołu Szkół w Nowakowie i Gronowie Górnym oraz Szkół Podstawowych w Węzinie i Pilonie wezmą udział między innymi w szkoleniach komputerowych pomocnych w zarządzaniu placówką, w pracy w bibliotece, sekretariacie, księgowości szkolnej, kadrach i płacach szkolnych. Łącznie, w okresie od 01.02.2013 do 31.07.2013 zaplanowano 328 godzin zajęć.
 
Przewidziano następujące zakresy tematyczne szkoleń:
  • dedykowane dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych:
  • dedykowane dla pracowników administracji jednostek oświatowych
  • dedykowane dla nauczycieli bibliotekarzy:

 


 

Nazwa Kod Odbiorcy
ICT w elbl@skich kadrach i płacach szkolnych
kurs,
KP pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w elbl@skiej bibliotece
kurs,
BIB nauczyciele bibliotekarze,
ICT w elbl@skiej intendenturze
kurs,
ITO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w elbl@skiej księgowości
kurs,
KGO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w elbl@skim sekretariacie
kurs,
SEK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w zarządzaniu pl@cówką
kurs,
DYR kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY