lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Wilkowice - ekspert w eduk@cji

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2012-10-01 do 2013-02-28
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny ŚLĄSKIE (   bielski ) ,

W ramach projektu „Wilkowice - ekspert w eduk@cji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, dla Gminy Wilkowice, organizujemy szkolenia:
  • ICT dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum
  • ICT dla nauczycieli-dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum
  • ICT w szkolnej bibliotece
  • ICT w dydaktyce przedszkolnej
  • ICT w zarządzaniu przedszkolem
Szkolenia skierowane są do pracowników siedmiu jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice, a którzy zainteresowani są podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w codziennej pracy.

 
 

Nazwa Kod Odbiorcy
ICT dla nauczycieli - dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum
kurs,
DYR kadra kierownicza oświaty,
ICT dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum
kurs,
NAU nauczyciele,
ICT w dydaktyce przedszkolnej
kurs,
NAUp nauczyciele,
ICT w szkolnej bibliotece
kurs,
BIB nauczyciele bibliotekarze,
ICT w szkolnym sekretariacie
kurs,
SEK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w zarządzaniu przedszkolem
kurs,
DYRp kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY