lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

eAdministracja – szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Termin 2012-08-27 do 2012-09-18
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny POMORSKIE ,

Celem projektu jest zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Kościerzyna poprzez udostępnienie potencjalnym Klientom nowoczesnego systemu informacyjnego. Planowane działania to zakup niezbędnego sprzętu informatycznego, utworzenie portalu internetowego, zakup podpisu cyfrowego, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie systemu eRada oraz Wirtualny Urzędnik.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

Nazwa Kod Odbiorcy
Organizacja Optivum
kurs,
ORG kadra kierownicza oświaty,
Uczniowie Optivum NET – Sekretariat Optivum. Gromadzenie danych uczniów i prowadzenie dokumentacji szkolnej
kurs,
UONET-SEK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Uczniowie Optivum NET. Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w elektronicznym dzienniku
kurs,
UONET-NAU nauczyciele,
Uczniowie Optivum. Doskonalenie umiejętności posługiwania się programem Sekretariat Optivum
kurs,
SO_dosk pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY