lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2012-06-21 do 2012-09-30
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny LUBELSKIE ,

Gmina Łuków od 1 kwietnia 2012 r. rozpoczęła realizację projektu „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji kadr oświatowych w placówkach Gminy Łuków w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych ICT (m.in. elektronicznego dziennika) w pracy zawodowej.

Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach dla których Gmina Łuków jest organem prowadzącym tj. SP w Aleksandrowie, ZS w Czerśli, ZS w Dąbiu, ZS w Gołaszynie, ZS w Gołąbkach, ZS w Gręzówce, ZS w Krynce, SP w Rolach, ZS w Strzyżewie, SP w Świdrach, ZS w Zalesiu, SP w Zarzeczu, SF w Turzych Rogach.

Dopełnieniem szkoleń będzie zakup licencji ED dla placówek oraz sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych dla szkół) który pozwoli wykorzystywać oprogramowanie w bieżącym funkcjonowaniu placówek. ED jest innowacyjnym zintegrowanym systemem, umożliwiającym pracę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Dzięki niemu nauczyciele będą mogli więcej czasu poświęcić na edukowanie i wychowywanie. Dyrektorzy będą mogli na bieżąco analizować postępy pracy dydaktycznej a placówka zostanie wyposażona w system, w którym dane raz wprowadzone w bazach mogą być wielokrotnie przetwarzane i wykorzystywane.
 
Na podstawie ogłoszonego przetargu szkolenia w ramach tego projektu realizuje firma VULCAN sp. z o.o. Są to:
  • Nowoczesny dyrektor placówki oświatowej,
  • Nowoczesny nauczyciel,
  • Nowoczesny nauczyciel – administrator UONET,
  • Nowoczesny szkolny sekretariat.               Nazwa Kod Odbiorcy
Nowoczesny dyrektor placówki oświatowej
kurs,
DYR kadra kierownicza oświaty,
Nowoczesny nauczyciel
kurs,
SN nauczyciele,
Nowoczesny nauczyciel – administrator UONET cz. II
kurs,
ADM_II nauczyciele,
Nowoczesny nauczyciel – administrator UONET, cz. I
kurs,
ADM nauczyciele,
Nowoczesny szkolny sekretariat
kurs,
SEK pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY