lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Termin 2011-11-28 do 2012-06-28
Adresaci pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny ŁÓDZKIE (   m. Łódź ) ,

Firma VULCAN wraz z firmą COMARCH SA, w wyniku wygrania przetargu, dostarczają Urzędowi Miasta Łodzi system planowania budżetu w jednostkach oświatowych w ramach projektu p.n. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Projekt realizowany przez Miasto Łódź, jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w tworzeniu nowej i rozbudowy istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Jednym z elementów tego projektu są szkolenia wspierające wdrożenie całego systemu.

Nazwa Kod Odbiorcy
System planowania budżetu w jednostkach oświatowych
kurs,
SYS pracownicy samorządu,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY