lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Szkolenia tematyczne

Termin 2012-03-01
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

Szkolenia realizowane w ramach Centrum Rozwoju Kompetencji EDUCentrum, dostosowane do aktualnych potrzeb zawodowych pracowników jednostek oświatowych oraz organów prowadzących i nadzorujących oświatę.

Obejmują szkolenia z obszaru:

  • wykorzystania ICT w podnoszeniu efektywności pracy,
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych oraz zawodowych,
  • zarządzania organizacją i finansami jednostek oświatowych,
  • komunikacji marketingowej w oświacie,
  • zmian w prawie oświatowym,
  • zarządzania projektami w procesie edukacyjnym.


Więcej o EDUCentrum >>Nazwa Kod Odbiorcy
5xP, czyli pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce. Czego potrzebujemy w nowoczesnej edukacji. Różne perspektywy
szkolenie,
PPP_persp kadra kierownicza oświaty,
Analiza danych zgromadzonych za pomocą systemu Sigma - opis organizacji
i finanse. Seminarium dla pracowników JST
seminarium,
S_Analiza pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Arkusz organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018. Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie arkusza organizacyjnego oraz jego zmian
kurs,
ArkuszOrgPracySzk kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Arkusz organizacji pracy szkoły. Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie arkusza organizacyjnego
kurs,
Ark2018 kadra kierownicza oświaty,
Arkusz organizacyjny szkoły po reformie oświaty
kurs,
ArRefO kadra kierownicza oświaty,
Bezpieczeństwo przetwarzania danych w sekretariacie placówek oświatowych z uwzględnieniem nowego unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
kurs,
Bezp_Sek pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Bezpieczeństwo przetwarzania wizerunku uczniów w placówkach oświatowych-warsztaty
warsztaty,
ODO_nUcz_W kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze,
Bezpieczne przejście przez zmiany finansowania i rozliczania zadań oświatowych w rozdziale 80149 i 80150
kurs,
KlasBud pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Bezpieczne użytkowanie dziennika elektronicznego i udostępnianie danych ucznia
kurs,
BUzDz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Bezpiecznie przetwarzanie danych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego realizowane przez pracowników
kurs,
RODO_JST kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Bezpłatne podręczniki szkolne. Przygotowanie szkoły do roku szkolnego 2015/2016 i rozliczenie dotacji za 2015
warsztaty,
BP_Dot_w kadra kierownicza oświaty,
Budowanie pozytywnych relacji z trudnymi rodzicami
kurs,
Rodzice_4h nauczyciele,
Budowanie zespołu, czyli jak tworzyć lepsze relacje międzyludzkie
warsztaty,
BudZesp_Relacje kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Centra kształcenia ustawicznego w okresie wdrażania reformy oświaty - wybrane zagadnienia z zakresu kształcenia dorosłych
kurs,
CKU_Ref kadra kierownicza oświaty,
Centrum Usług Wspólnych - a dotychczasowe jednostki obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowych
kurs,
CUW_ZEAS pracownicy samorządu,
Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie w przeddzień planowania budżetu?
seminarium,
Skarbnik_2016 pracownicy samorządu,
Coaching menadżerski
warsztaty,
CoachMen kadra kierownicza oświaty,
Czy jesteś przygotowany do centralizacji VAT od 2017 roku? Centralizacja VAT-nowe wyzwania dla gmin i szkół
kurs,
VAT_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Diagnoza organizacyjno-finansowa placówek oświatowych prowadzonych przez powiat tczewski
seminarium,
DiagOF pracownicy samorządu,
Diagnozowanie metod pracy z uczniem o różnym potencjale i sposobach absorpcji wiedzy
kurs,
DMP_UCZ nauczyciele,
Doskonalenie umiejętności bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem nowego unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
ODO-DUm_2017 nauczyciele,
Doskonalenie umiejętności bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych
kurs,
ODO_Nbez kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
kurs,
InfPubl kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Dyrektor placówki oświatowej działający w imieniu administratora danych osobowych Rola, zadania i odpowiedzialność po nowelizacji ustawy
seminarium,
ODO_dyr_wyk kadra kierownicza oświaty,
Efektywna komunikacja we współczesnej szkole
warsztaty,
Efekt_kom nauczyciele,
Emisja głosu w szkole
kurs,
EG kadra kierownicza oświaty,
Ewaluacja wewnętrzna w szkole
kurs,
EwWew kadra kierownicza oświaty,
EWD jako sukces szkoły
kurs,
EWD kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Finansowanie zadań oświatowych - przegląd ważnych zadań JST i dyrektora szkoły do września 2018
kurs,
FO_JST kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Finansowanie zadań oświatowych - zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela, ustawie o SIO i innych ustawach
kurs,
FOSIO_KN kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Gimnastyka mózgu ®
kurs,
GM nauczyciele,
Gry szkolne uczniów, nauczycieli i rodziców – jak chronić się przed próbami manipulacji
kurs,
GRY_Szk nauczyciele,
Identyfikacja ucznia zdolnego i praca z uczniem zdolnym w klasach IV-VI szkoły podstawowej
warsztaty,
Ident_ucz nauczyciele,
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół?
seminarium,
Reforma_2016 pracownicy samorządu,
Jak optymalnie i efektywnie zarządzać finansami szkół i przedszkoli w kontekście zmian projektowanych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
ZarzFinOsw_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej? Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji w Inwentarzu Optivum firmy VULCAN
kurs,
WlaczGim_IO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Jak prawidłowo przygotować statut i uchwałę przekształcającą szkoły w kontekście nowych przepisów oświatowych?
kurs,
Statut_Szk kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Jak prawidłowo sporządzić arkusz organizacji placówki zgodnie z najnowszymi zmianami?
kurs,
ArkuszZmiany_2018 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Jak prawidłowo stosować przepisy regulujące wynagrodzenia w oświacie oraz w jaki sposób rozliczać problematyczne i nietypowe sytuacje płacowe w 2015 r.
warsztaty,
Place_2015_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Jak przygotować się do ruchu kadrowego i opracować arkusz organizacji w świetle reformy oświaty?
kurs,
RKadr_AO kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Jak przygotować się do ruchu kadrowego i opracować arkusz organizacji w świetle zmian w ustawie Karta Nauczyciela?
kurs,
RuchKadr_KN kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku. Pragmatyka zawodowa nauczycieli i zmiany w prawie pracy
kurs,
KN_2018 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Kompetencje interpersonalne kadry kierowniczej w placówce oświatowej
warsztaty,
KI kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego,
Kompleksowe procesowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych. Diagnoza potrzeb rozwojowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
kurs,
KWP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy samorządu,
Komunikacja interpersonalna
warsztaty,
Kom_RDzN nauczyciele,
Korekty VAT naliczonego w JST. Pierwszy rok po centralizacji VAT
kurs,
KorVAT pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Korzystanie z tablicy interaktywnej IQ Board
warsztaty,
Tab_int_IQBoard nauczyciele,
Kształtowanie wizerunku szkoły
warsztaty,
KWSZ kadra kierownicza oświaty,
Kształtowanie wizerunku szkoły oraz nowoczesne metody promocji
warsztaty,
KsztWiz_2017 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy samorządu,
Mediacje rówieśnicze
szkolenie,
MedRow_2017 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody aktywizujące
kurs,
MetAkt nauczyciele,
Metody stymulujące zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny
warsztaty,
MetStym nauczyciele,
Monitor interaktywny w pracy nauczyciela języków obcych
warsztaty,
MI_Jo nauczyciele,
Monitor interaktywny w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
warsztaty,
MI_Prz nauczyciele,
Monitor interaktywny w pracy nauczyciela przedmiotów ścisłych
warsztaty,
MI_PSc nauczyciele,
Naliczanie, udzielanie i rozliczanie dotacji oświatowych po zmianach prawa a projekty budżetów na 2017 rok
kurs,
Dot_Osw kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Nowe obowiązki szkół w zakresie podatku VAT od 2014 roku
kurs,
VAT_2014 pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Nowe regulacje dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli oraz dyrektorów szkół: zadania, ocena pracy i awans zawodowy po 1 września 2018 r.
kurs,
N_OcAw kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Nowe SIO – istotne aspekty prawne oraz prezentacja funkcjonującej części aplikacji
kurs,
NSIO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowe SIO-ważne aspekty pracy z aplikacją
warsztaty,
SIO_6w kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowe zadania dyrektora szkoły jako administratora danych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
kurs,
ODO_NZ_dyr kadra kierownicza oświaty,
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
kurs,
KPA_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego,
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - najważniejsze zmiany
kurs,
KPA kadra kierownicza oświaty,
Nowy System Informacji Oświatowej - jak rozwiązywać problemy w aplikacji
warsztaty,
SIO_w kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela
kurs,
PiO_naucz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Ochrona danych osobowych – rola i odpowiedzialność nauczyciela
kurs,
ODO_RP nauczyciele,
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy nauczyciela
kurs,
ODO_nau nauczyciele,
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy pracowników administracji szkoły
kurs,
ODO_adm pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania wizerunku uczniów w codziennej pracy nauczyciela
kurs,
ODO_nau_ucz nauczyciele,
Odpowiedzialność dyrektora jednostki budżetowej
kurs,
Odpow_Dyr kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Opracowanie katalogu metod motywujących
kurs,
KMM nauczyciele,
Ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2016 r.
kurs,
OP_zmiany pracownicy samorządu,
Organizacja i finanse oświaty powiatowej w kontekście reformy.Kontrola i planowanie
seminarium,
OrgOswRef pracownicy samorządu,
Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu szkolnego po reformie oświaty
szkolenie,
Wol_Szk kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2018/2019
kurs,
PomPP kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Organizacja pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym
kurs,
OPSiP kadra kierownicza oświaty,
Organizacyjne i finansowe skutki podwójnego rocznika
seminarium,
OSNR pracownicy samorządu,
Podatek VAT w jednostkach sfery finansów publicznych i centralizacja-nowe wyzwania dla gmin i szkół. Centralizacja VAT od 2017 roku
kurs,
Centr2017 pracownicy samorządu,
Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych
warsztaty, warsztaty,
Progr_ODN nauczyciele,
Podstawy wykorzystania platformy MOODLE w pracy nauczyciela
kurs komputerowy,
PMoodle nauczyciele,
Podzielona płatność (split payment) - nowe przepisy od 1 lipca 2018 w praktyce. Praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w JST i placówkach oświatowych.
kurs,
PPlatn kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Powiaty w przeddzień reformy oświaty
kurs,
PowOsw kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Praca komisji rekrutacyjnej w trakcie naboru do szkół i przedszkoli w 2014 roku – aspekt praktyczny
kurs,
KomRek nauczyciele,
Praca w grupie i budowanie zespołu
kurs,
PrGrup kadra kierownicza oświaty,
Praktyczna realizacja wymogów RODO w Jednostce Organizacyjnej JST
kurs,
RODO_JO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Praktyczne aspekty rozliczania dotacji celowej na zakup podręczników w 2016 roku
kurs,
Pod_Dot kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Prawa i obowiązki nauczyciela
kurs,
PiON nauczyciele,
Prewspółczynnik, czyli zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.
seminarium,
PrewVAT pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Procesy finansowe, księgowe, majątkowe i kadrowe realizowane w związku
z przekształcaniem, włączaniem lub wygaszaniem dotychczasowego gimnazjum
warsztaty,
PrzSzk_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Projektowane zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na koszty i organizację oświaty w samorządzie
seminarium,
Reforma_dyr_2016 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru edukacji, w tym zatrudnianie nauczycieli w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
szkolenie,
Projekty_UM kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Realizacja zadań w związku ze zmianami prawa oświatowego. Prawa autorskie w placówce oświatowej
kurs,
RZ_PrOsw pracownicy samorządu,
Reforma oświaty w jednostkach oświatowych - wybrane zagadnienia
kurs,
rOsw_Dz kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Rekrutacja do szkół i przedszkoli po zmianie prawa. Jak w praktyce legalnie i sprawnie przeprowadzić nabór w 2015 roku? Procedury, terminy, kryteria, dokumentacja, ochrona danych osobowych
kurs,
Rekrut_2014 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Rewolucja VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29.09.2015 r.
seminarium,
RewVAT_s pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Rola dyrektora szkoły w procesie skutecznej komunikacji z rodzicami
warsztaty,
KomDyr_2016 kadra kierownicza oświaty,
Rola i wpływ jednostek samorządu terytorialnego na zmiany w oświacie w 2017 r
kurs,
RiW_JST/2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Rola zadania i odpowiedzialność Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce oświatowej od stycznia 2015 roku
kurs,
ODO_ABI kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Ruch kadrowy a arkusz organizacyjny szkoły
kurs,
RKadrArk kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Ruch kadrowy nauczycieli - spotkanie informacyjne dla rady pedagogicznej
kurs,
Kadry_RP nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze,
Ruch kadrowy w placówkach oświatowych
kurs,
RKadrPlOsw kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Statut szkoły po zmianach w przepisach oświatowych
kurs,
Statut_3h kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami – jak zamienić walkę we współpracę
kurs,
Rodzice nauczyciele,
Sześciolatek w szkole
warsztaty,
6Szk nauczyciele,
VAT 2016 w jednostkach sfery finansów publicznych – prewskaźnik i centralizacja: terminy, zasady, korekty
kurs,
VAT_2016 pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Warsztat dyrektora szkoły. Nowy nadzór pedagogiczny – zmiany w roku 2018/2019
kurs,
NadPed kadra kierownicza oświaty, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Warsztat dyrektora szkoły. Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. z uwzględnieniem wskaźników kryteriów oceny
kurs,
OcPr kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Wdrażamy RODO w szkole. Przygotowanie dokumentacji realizującej wymogi RODO
kurs,
RODO_PD kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Wdrażanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych spełniających wymagania projektu ustawy o jawności życia publicznego i standardu ISO 37001 w samorządach
kurs,
Antykorup kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Wpływ reformy na organizację i koszty utrzymania powiatowej oświaty dziś i w przyszłości – szkolenie dla dyrektorów szkół, rad i zarządów powiatów
kurs,
RefOr kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Wspieranie dziecka przez rodzica. Wypracowanie ”pomocnika” dla rodzica
kurs,
WUCZ
Wspieranie i motywowanie ucznia do nauki
kurs,
WM_ucz nauczyciele,
Wycieczka edukacyjna - jak ją zaplanować i zrealizować
kurs,
WycEdu kadra kierownicza oświaty,
Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)
kurs,
SUN kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Zadania samorządów oraz dyrektorów szkół i przedszkoli w kontekście zmian w ustroju szkolnym 2017
kurs,
UsSzko_przed_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Zadania samorządów oraz dyrektorów szkół w kontekście projektowanych zmian w ustroju szkolnym od 2017 r.
kurs,
UsSzko_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Zadbaj o każde dziecko – zajęcia stymulujące rozwój poznawczy
kurs,
RP
Zarządzanie oświatą. Analiza przepisów Prawa oświatowego, w tym także zmiany ustawy Karta Nauczyciela w powiazaniu z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
kurs,
KN_Ł kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Zarządzanie zmianą w pracy dyrektora szkoły
warsztaty,
ZmDyr kadra kierownicza oświaty,
Zasady udzielania zamówień oraz obowiązek sprawozdawczy placówek oświatowych w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych po zmianach w 2014 roku
kurs,
Spraw_PZP kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasady wnioskowania i rozliczania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019
warsztaty,
Dotacje2018 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Zmiana ustroju szkolnego-konieczne działania JST
seminarium,
Ref_semII_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Zmiany prawa oświatowego obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 wynikające ze zmian w systemie edukacji
kurs,
PrOsw2018 kadra kierownicza oświaty,
Zmiany statutów, akty założycielskie oraz regulaminy i zarządzenia wewnętrzne w związku z reformą oświaty
warsztaty,
Statut_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Zmiany statutów, akty założycielskie, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne w związku z reformą oświaty
kurs,
ZmStat kadra kierownicza oświaty,
Zmiany ustroju szkolnego – jak skutecznie przeprowadzić procedurę uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w JST?
kurs,
Reg_wynag_Ref_2017 pracownicy samorządu,
Zmiany w finansowaniu edukacji. Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych a zarządzanie finansami publicznymi
kurs,
ZmFin kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego,
Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 roku
KN2018 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2013/2014
kurs,
Prawo_ośw kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017
kurs,
PrawOsw2016 kadra kierownicza oświaty,
Zmiany w prawie oświatowym w 2017 r. Zadania i obowiązki powiatów i dyrektorów szkół
kurs,
ZwPO_powiat/2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym w 2016r.
kurs,
Pr_Prac_Osw_2016 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zmiany w prawie pracy w 2016 roku
kurs,
ZPP_2016 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zmiany w prawie pracy w 2017 r.
kurs,
Praw_prac_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zmiany w VAT i innych ustawach podatkowych oraz ich skutki dla podatników w 2017 roku
kurs,
Zm_VAT_2017 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY