lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

NEO-szkoła czyli Nowoczesność- Efektywność-Organizacja – program rozwoju Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie na lata 2011-2013

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2012-02-01 do 2012-02-03
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny PODLASKIE ,

Projekt realizowany przez  Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9. 1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług Edukacyjnych”.

W ramach tego projektu realizujemy dla gimnazjum w Wasilkowie następujące moduły szkoleniowe:

  • Wykorzystanie ICT w dydaktyce – platforma e-learningowa nauczyciel.pl (8h),
  • Optymalne wykorzystanie elektronicznego dziennika (12h),
  • Plan lekcji (8h).

 

 

Nazwa Kod Odbiorcy
Arkusza Optivum - warsztaty
warsztaty,
ARO_w kadra kierownicza oświaty,
Inwentarz Optivum - warsztaty
warsztaty,
INO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry Optivum - warsztaty
KAO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum - warsztaty
warsztaty,
KGO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Optymalne wykorzystanie elektronicznego dziennika
szkolenie,
UONETdw nauczyciele,
Plan lekcji - warsztaty
warsztaty,
PLO_w2 kadra kierownicza oświaty,
Uczniowie Optivum NET. Warsztaty dla użytkowników Sekretariatu Optivum
warsztaty,
UOso_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Uczniowie Optivum. Doskonalenie umiejętności posługiwania się programem Sekretariat Optivum
warsztaty,
UOso_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Wykorzystanie ICT w dydaktyce – platforma e-learningowa nauczyciel.pl
kurs,
NAU nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY