lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Kompetentne szkoły gminy Głusk

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2011-12-12 do 2012-03-30
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasięg terytorialny LUBELSKIE ,

Dla Gminy Głusk w ramach projektu „Kompetentne szkoły gminy Głusk” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" organizujemy szkolenia:
  • Fronter dla administratora platformy edukacyjnej ,
  • Fronter dla nauczyciela.Nazwa Kod Odbiorcy
Fronter dla administratora platformy edukacyjnej
kurs,
FRA kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Fronter dla nauczyciela
kurs,
FRN kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY