lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2011-10-27 do 2012-08-31
Planowana liczba uczestników 3300 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

Szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania oświatą realizowane w ramach umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy oświatowe.
Projekt „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa Kod Odbiorcy
Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - Moduł A
szkolenie,
Moduł-A pracownicy samorządu,
Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - Moduł B
szkolenie,
Moduł-B pracownicy samorządu,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY