lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Szkolenia dla użytkowników systemu VULCAN

Termin 2011-09-26
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

System VULCAN jest kompleksowym rozwiązaniem internetowym wspomagającym zarządzanie oświatą w jednostce samorządu terytorialnego zarówno na poziomie organu prowadzącego, jak i jednostki oświatowej. Jest efektywnym narzędziem, za pomocą którego dostęp do informacji oświatowej stosownie do nadanych uprawnień mają: pracownicy samorządu, pracownicy podległych jednostek oświatowych, uczniowie i kandydaci do szkół, rodzice, wszyscy mieszkańcy.

Rdzeniem systemu jest platforma będąca miejscem integrującym specjalistyczne aplikacje, wykorzystywane przez poszczególne grupy pracowników oświatowych. Ponadto w platformie są gromadzone, przetwarzane i udostępniane informacje o oświacie, spełniając tym samym funkcję informacyjną i komunikacyjną.

Aplikacjami zintegrowanymi systemu VULCAN są:
 • Sigma wraz z instalowanym i uruchamianym z internetu programem Arkusz - kompleksowe roz-wiązanie wspomagające proces zarządzania oświatą w jednostce samorządu terytorialnego. Doskonałe narzędzie do gromadzenia i analizowania wiarygodnych danych, m.in. sprawozdań systemu informacji oświatowej oraz do wspierania procedur zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i ich planów finansowych wraz z bieżącą kontrolą ich wykonania.
 • Dotacje  - system wspomagający cały proces dotowania szkół niepublicznych oraz publicznych nieprowadzonych przez JST.
 • Dotacje podręcznikowe - program, który znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowania wniosków, korekt, oraz rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w pod-ręczniki i materiały ćwiczeniowe.
 • Prawo Optivum - internetowy serwis prawny, zawierający kompletną bazę aktualnych i jednolitych tekstów aktów prawnych potrzebnych pracownikom oświaty.
 • Centralny VAT VULCAN - umożliwia JST przygotowanie i złożenie zbiorczej deklaracji VAT-7 w oparciu o dane pochodzące z rejestrów cząstkowych VAT, opracowanych przez jednostki i zakłady budżetowe. Aplikacja pozwala na gromadzenie informacji z rejestrów VAT, a dokładnie ewidencji danych dotyczących sprzedaży VAT oraz zakupu VAT.
 • Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł 30) - narzędzie umożliwiające efektywne wyznaczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz jednorazowych dodatków uzupełniających, o których mowa w art. 30 i art. 30 a Karty Nauczyciela;
 • Finanse VULCAN - nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej, dedykowane zespołom ekonomicznym zajmującym się obsługą jednostek oświatowych.
 • Kadry VULCAN - nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie dokumentacji kadrowej dla jednej lub wielu jednostek.
 • Płace VULCAN - nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie dokumentacji płacowej dla jednej lub wielu jednostek.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu posługiwania się aplikacjami zintegrowanymi systemu VULCAN. Zajęcia prowadzone są w formie kursów szkoleniowych, seminariów i warsztatów  w większości jako ćwiczenia przy komputerach.

Pracownikom jednostek, które dopiero zakupiły licencję (lub zamierzają to w najbliższym czasie uczynić), proponujemy kursy dla początkujących użytkowników.

W kursie takim powinna uczestniczyć osoba, która:
 • Będzie posługiwała się programem lub już się nim posługuje. Nie jest więc wskazane, by w kursie posługiwania się np. programem Sigma uczestniczył informatyk, który potem zamierza uczyć pracownika JST zajmującego się cyklem budżetowym.
 • Zna zagadnienie, którego dotyczy szkolenie. Trudno wyobrazić sobie w pełni efektywny udział w zajęciach dot. aplikacji np. Jednorazowy dodatek uzupełniający osoby, która nie zna pojęć i zagadnień związanych z tym dodatkiem zaliczanym zgodnie z art. 30 KN.
 • Potrafi posługiwać się komputerem w stopniu przynajmniej podstawowym.
Natomiast osobom, które sprawnie posługują się już aplikacjami, polecamy warsztaty dla zaawansowanych użytkowników. Tego typu zajęcia mają na celu:
 • przedstawienie dodatkowych możliwości programu, w szczególności mechanizmów nowo dodanych,
 • pokazanie, jak na korzystanie z programu wpływają wprowadzone zmiany przepisów prawnych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się programem.

Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział przynajmniej w 80% zajęć otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Aktualnie proponowane szkolenia oraz szczegółowe informacje o nich znaleźć można na karcie Rodzaje szkoleń realizowanych w projekcie.

Nazwa Kod Odbiorcy
Analiza danych oświatowych
kurs,
ADO pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Arkusz - warsztaty
warsztaty,
AO_w kadra kierownicza oświaty,
Arkusz a Arkusz Optivum - organizacja dla JST
kurs,
AO-JST pracownicy samorządu,
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
kurs,
AO_dyr kadra kierownicza oświaty,
Arkusz dla dyrektorów jednostek. Rozpoczęcie pracy
kurs,
ArkRPr kadra kierownicza oświaty,
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych
kurs,
AO_dyr_1d kadra kierownicza oświaty,
Arkusz. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania
szkolenie stanowiskowe,
AO-analiza_JST_3 kadra kierownicza oświaty,
Arkusz. Jak opracować arkusz organizacyjny w nowej rzeczywistości szkolnej?
warsztaty, warsztaty,
AO_warRef_JO kadra kierownicza oświaty,
Arkusz. Opracowanie opisu organizacji na nowy rok szkolny
warsztaty,
AOorg_RP_w kadra kierownicza oświaty,
Arkusz. Opracowanie opisu organizacji na rok szkolny 2014/2015
warsztaty,
AOorg_w kadra kierownicza oświaty,
Arkusz. Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na nowy rok szkolny 2019/2020
seminarium,
AO_nOrg_sem kadra kierownicza oświaty,
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły.
warsztaty komputerowe,
AO_Aneks_w kadra kierownicza oświaty,
Arkusz. Wpływ reformy oświaty na przygotowanie arkusza organizacyjnego
seminarium,
AO_semRef_JO kadra kierownicza oświaty,
Centralny VAT VULCAN - korzystanie z systemu przez pracowników jednostek podległych samorządowi
warsztaty,
CVAT_JPodl_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Dotacje podręcznikowe dla pracowników JST
kurs,
Dot_Podr_JST pracownicy samorządu,
Dotacje podręcznikowe dla pracowników szkół
kurs,
Dot_Podr_JO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Dziennik przedszkolny VULCAN - administrowanie systemem, konfiguracja modułu opłat i obsługa sekretariatu
kurs,
DzP_OP nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse - doskonalenie
warsztaty,
FIONET_Dosk pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse - rozwiązywanie indywidualnych problemów użytkowników
warsztaty,
FIONET_w kadra kierownicza oświaty,
Finanse i organizacja oświaty w samorządzie
szkolenie,
Fin_org_sam6h kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Finanse Optivum. Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań finansowych.
FO_ZamRoku8h użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN dla administratorów jednostek oświatowych
kurs,
AdmJOg użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN dla administratorów jednostek oświatowych migrujących słowniki z Księgowości Optivum
kurs,
AJOmig pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Administracja i definiowanie parametrów aplikacji
szkolenie stanowiskowe,
ADM_FinV pracownicy samorządu,
Finanse VULCAN. Administracja i definiowanie parametrów aplikacji po migracji słowników
szkolenie stanowiskowe,
AdMist użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji– szkolenie rozszerzone
kurs,
FIN_adm-uzS pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji- szkolenie podstawowe
kurs,
FIN_adm-uz-2S pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji
kurs,
FIN_adm-uz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji w centrum usług wspólnych
kurs,
FV_adm-uz_CUW pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Bieżąca praca księgowa
kurs,
FinV_Harp pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Dokumenty źródłowe, kontrola i regulacja rozrachunków
warsztaty,
FinV_Dok pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Ewidencja księgowa i regulacja wynagrodzeń
warsztaty,
FinV_wynagr pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Kurs dla użytkowników aplikacji
kurs,
FinV_Uz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Obsługa należności
warsztaty,
FinV_Nal pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Obsługa zobowiązań
warsztaty,
FinV_zob pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Podstawowe funkcje aplikacji
kurs,
PFAp pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Raporty kasowe i zaliczki gotówkowe
warsztaty,
FinV_RapKas pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Rozliczenia VAT
warsztaty,
FinV_Rozl pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Samokontrola księgowa, przykłady zestawień i szablonów usprawniające codzienną pracę w aplikacji
warsztaty,
FinV_Samokontr pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Sprawozdania RB miesięczne i kwartalne
warsztaty,
FinV_spr pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Szablony zestawień przydatne w codziennej pracy
warsztaty,
FinV_zest pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Tworzenie sprawozdań, bilansu, rozliczanie zaliczek oraz inne operacje
warsztaty komputerowe,
FV_w pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu
kurs,
WprDSZ pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów kasowych
kurs,
WprDk pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych.
warsztaty,
FinV_ZamRoku pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse. Doskonalenie umiejętności w zakresie faktur i ewidencji VAT - korekta roczna VAT
warsztaty,
FIO_KR użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse. Ewidencja VAT
seminarium,
FIN_ewVAT_2016 pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse. Ewidencja VAT - faktury sprzedaży i zakupu, rejestr VAT, JPK
warsztaty,
FIN_VAT_2016 pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Finanse. Obsługa i regulacja rozrachunków
warsztaty,
FIONET_Rozrach pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse. Sprawozdania finansowe, zamykanie roku obrachunkowego, korekta roczna VAT
warsztaty,
FIN_SprVat pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Finanse. Wprowadzanie dokumentów źródłowych na podstawie dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów kasowych
kurs,
FIN_wdz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse. Zamykanie roku obrachunkowego
warsztaty,
FIONET_ROK pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Gromadzenie danych w sekretariacie. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu UONET+ pod kątem realizacji obowiązku nauki
warsztaty,
ONau_Sek pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz VULCAN dla jednostek oświatowych. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji
IV_pocz_JO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz VULCAN dla jednostek oświatowych. Szkolenie dla użytkowników Inwentarza Optivum
IV_IO_JO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz VULCAN dla użytkowników Inwentarza Optivum
warsztaty,
IV_IO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz VULCAN. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę
w aplikacji
warsztaty,
IV_pocz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz VULCAN. Szkolenie dla użytkowników Inwentarza Optivum
warsztaty,
IV_IO1dz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Jednorazowy dodatek uzupełniający dla pracowników jednostek wspólnej obsługi
szkolenie stanowiskowe,
JDU_jdst pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Jednorazowy dodatek uzupełniający. Kurs dla pracowników JST
kurs,
JDU_JST pracownicy samorządu,
Jednorazowy dodatek uzupełniający. Warsztaty dla pracowników naliczających wynagrodzenia
warsztaty,
JDU_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry VULCAN
kurs,
KV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry VULCAN - podstawy pracy z programem
kurs,
KVPp pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry VULCAN dla specjalistów ds. płac
kurs,
KV_Place pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry VULCAN dla użytkowników Kadr Optivum w centrum usług wspólnych
kurs,
Kadry_CUW pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry VULCAN. Seminarium dla nowych użytkowników systemu
seminarium,
KadryV_sem użytkownicy programów firmy VULCAN,
Kadry VULCAN. Wydruki kadrowe przydatne w codziennej pracy
warsztaty,
KadV_wydr pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Kadry VULCAN/Płace VULCAN. Przygotowywanie dokumentacji kadrowej
warsztaty,
PlaceV_dok pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Konfiguracja i zarządzanie Platformą VULCAN. Posługiwanie się programem Subwencja VULCAN
kurs,
SUB_JST_1 pracownicy samorządu,
Konfiguracja i zarządzanie Platformą VULCAN. Posługiwanie się programem Subwencja VULCAN (2 dni)
kurs,
SUB_JST_2 pracownicy samorządu,
Konfiguracja i zarządzanie Platformą VULCAN. Posługiwanie się programem Subwencja VULCAN (3 dni)
kurs,
SUB_JST_3 pracownicy samorządu,
Konfiguracja i zarządzanie Platformą VULCAN. Posługiwanie się programem Subwencja VULCAN (4 dni)
kurs,
SUB_JST_4 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Konfiguracja Platformy VULCAN oraz podstawy administrowania systemem Płace VULCAN
kurs,
PlV_PłaceV_adm pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Magazyn VULCAN. Korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji
kurs,
MW_pdst pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nabór Bursy. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
szkolenie,
NabBur_przyp kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Nabór ciągły Żłobki VULCAN dla administratora, organu prowadzącego oraz punktu naboru. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
kurs,
NabZV_pn kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Nabór ciągły Żłobki VULCAN dla organu prowadzącego. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
szkolenie stanowiskowe,
NZlobV_op pracownicy samorządu,
Nabór ciągły Żłobki VULCAN. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
seminarium,
Nab_sem kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Nabór do Placówek Wychowania Pozaszkolnego, szkolenie dla użytkowników systemu w Pałacu Młodzieży i MDK
szkolenie,
NSzPozMdk kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Nabór Przedszkola. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
kurs,
NaborPrz_w kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Nabór Przedszkola. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
seminarium,
NaborPrz_sem kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Nabór Szkoły podstawowe. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
kurs,
NaborSP_w kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Nabór Szkoły podstawowe. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
seminarium,
NaborSP_sem kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Nabór Szkoły ponadgimnazjalne dla pracowników JO i JST
seminarium,
NSPG_sem pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Nabór Szkoły ponadgimnazjalne. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji - cz.1
seminarium,
NSPG_cz1 pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Nabór Szkoły ponadgimnazjalne. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji - cz.2
seminarium,
NSPG_cz2 pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji - cz.1
kurs,
NSPP_1 kadra kierownicza oświaty, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji - cz.2
kurs,
NSPP_2 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Nabór szkoły ponadpodstawowe. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji przez aktywne szkoły podstawowe
szkolenie,
NPP_akt kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Nabór Żłobki. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
kurs,
Nabor_Zlobki_w kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Nabór Żłobki. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
seminarium,
Nabor_Zlobki_sem kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Obsługa procesu dotowania jednostek w Systemie Obsługi Dotacji dla Szkół. Szkolenie dla pracowników jednostek dotowanych
szkolenie,
DotSzk_sem_Kielce kadra kierownicza oświaty,
Opłaty VULCAN. Podstawy pracy z programem
kurs,
OPV nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Platforma VULCAN. Konfiguracja systemu na potrzeby aplikacji Kadry, Płace i Finanse VULCAN
szkolenie stanowiskowe,
Pl_konf pracownicy samorządu,
Platforma VULCAN. Zarządzanie i konfiguracja systemu na potrzeby aplikacji Kadry, Płace i Finanse VULCAN
szkolenie stanowiskowe,
Pl_zarz pracownicy samorządu,
Płace VULCAN
kurs,
PlaceV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN - administrowanie systemem
szkolenie stanowiskowe,
PlaceV_adm pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN - konfiguracja systemu
szkolenie stanowiskowe,
PłaceV_konf pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN dla użytkowników Płac Optivum w centrach usług wspólnych
kurs,
Place_PO_CUW pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji
kurs,
PlaceV_JO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN. Analiza danych z wykorzystaniem Nadzoru Płacowego
warsztaty,
PlaceV_Nadz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN. Korekty w rozliczeniach płacowych
PłacV_kor pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
warsztaty,
PlacV_sPPK pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Rozliczanie i korekta absencji.
warsztaty,
PlaceV_Absencja pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Rozliczanie urlopów.
warsztaty,
PlaceV_Rozl pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN. Samokontrola płacowa, przykłady zestawień i szablonów usprawniające codzienną pracę w aplikacji
warsztaty,
PlaceV_samok pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN. Seminarium dla nowych użytkowników systemu
seminarium,
PlaceV_sem użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu.
warsztaty,
Place_war pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma - Szkolenie zgodnie z zapytaniem ofertowym
szkolenie,
SGO_w_szzz0 kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma - warsztaty
warsztaty,
SGO_w kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma z Arkuszem Optivum. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych
kurs,
kod SGao_JO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych
kurs,
SGa_JO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma. Analiza danych organizacyjnych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
warsztaty,
SGOex_w kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Sigma. Analiza zgromadzonych danych
szkolenie stanowiskowe,
SGAnD pracownicy samorządu,
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego
kurs,
SGa_JST pracownicy samorządu,
Sigma. Projekty planu finansowego, wnioski o zmianę oraz sprawozdania finansowe w Module dla szkół
kurs,
SG_JO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma. Przesunięcie środków w planie finansowym za pomocą Modułu dla szkół
warsztaty,
SGOw kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Sigma. Przygotowanie organizacji szkoły w Arkuszu w kontekście zmian prawnych w 2019 r.
AO_sem_2019 kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Sigma. Przygotowanie planu finansowego przez jednostki oświatowe
kurs,
SG_ksSJO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma. Przygotowanie Platformy VULCAN do pracy
szkolenie stanowiskowe,
Sig_PV pracownicy samorządu,
Sigma. Przygotowanie wniosku o zmianę planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół
kurs,
SGOw3 pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma. Weryfikacja poprawności arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty
seminarium,
AO_semRef_JST4 pracownicy samorządu,
Sigma. Zasady tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty
seminarium,
AO_semTwArRef_JST2 pracownicy samorządu,
Stołówka VULCAN i Magazyn VULCAN. Korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji
kurs,
SMV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Stołówka VULCAN. Korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji
kurs,
StV_pdst pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Subwencja VULCAN – wprowadzanie danych do aplikacji
kurs,
SUB_JO kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Subwencja VULCAN – wprowadzanie danych do aplikacji z uwzględnieniem danych z Arkusza
kurs,
SUB_JO_ARK kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Subwencja VULCAN – wprowadzanie danych do aplikacji. Webinarium
webinarium,
SUB_JO_WEB kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+ - administrowanie systemem i obsługa sekretariatu dla Burs
UO+as_bursy pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
vEdukacja. Komunikator dla szkół
kurs,
KOM_Szk kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
vEdukacja. Korzystanie z narzędzia Ankiety
kurs,
Ank_w pracownicy samorządu,
vEdukacja. System zarządzania treścią
kurs,
CMS pracownicy samorządu,
vEdukacja. Zarządzanie systemem
kurs,
System pracownicy samorządu,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY