lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela,
Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2011-09-01 do 2012-12-31
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny LUBELSKIE (   świdnicki ) ,

Zespół Szkoł w Piaskach realizuje zamknięte szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w zespole, organizowane bezpłatnie w ramach projektów „Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela” i „Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela”. Projekty te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
 
W ramach tych projektów realizowane będą następujące typy szkoleń:

Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela – 30 h

  1. Platforma edukacyjna Fronter jako narzędzie wspomagające pracę z uczniem zdolnym – 6 h dydaktycznych
  2. Elektroniczne źródła informacji versus tradycyjne – 8 h dydaktycznych
  3. Wykorzystanie Windows Live@edu w metodzie projektu edukacyjnego – 16 h dydaktycznych

Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela – 60 h

  1. Uczniowie Optivum NET – Dziennik lekcyjny Optivum – 16 h
  2. Uczniowie Optivum NET. Korzystanie z elektronicznego dziennika w czasie zajęć lekcyjnych – 4 h
  3. Fronter dla nauczyciela – 16 h
  4. Innowacyjne nauczanie – 24 h

Nazwa Kod Odbiorcy
Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela
kurs,
SN1 nauczyciele,
Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela
kurs,
SN2 nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY