lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (Wielkopolska)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2011-03-31 do 2012-05-31
Planowana liczba uczestników 600 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele,
Strona projektu [przejdź]
Zasięg terytorialny WIELKOPOLSKIE ,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

 
Jego celem jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w innowacyjnym nauczaniu i organizacji pracy:
  • w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w procesie dydaktycznym (400 nauczycieli),
  • w obszarze dokumentowania procesu nauczania oraz prowadzenia elektronicznego dziennika (200 nauczycieli).

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, którzy wyrażają chęć podwyższenia umiejętności z zakresu ICT i posiadają wykształcenie co najmniej średnie.

Nazwa Kod Odbiorcy
Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w Dzienniku lekcyjnym
kurs,
DL nauczyciele,
Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
kurs,
SN nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY