lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

e-Teliga – internetowy dziennik i dzienniczek ucznia w SP1 Ustka

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2011-03-28 do 2011-04-01
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasięg terytorialny POMORSKIE (   słupski ) ,

Szkolenia wspierające wdrożenie platformy komunikacyjnej w ramach projektu „e-Teliga” –internetowy dziennik i dzienniczek ucznia w SP1 Ustka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, jest poprawa komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie technologii IT. W ramach tego projektu organizujemy kursy dla nauczycieli i kadry zarządzającej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce.
 
 
 

 

Nazwa Kod Odbiorcy
Internetowy dziennik i dzienniczek ucznia – kurs dla nauczycieli
kurs,
UOdlo nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY