lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Pszczyńska e-oświata

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2011-03-01 do 2011-12-31
Planowana liczba uczestników 100 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny ŚLĄSKIE (   pszczyński ) ,

Projekt Pszczyńska e-oświata realizowany przez Gminę Pszczyna, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

VULCAN jako wykonawca, realizuje w ramach tego projektu dla nauczycieli oraz pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w szkołach i placówkach oświatowych oraz w ich organie prowadzącym następujące moduły szkoleniowe:

 • Podstawy obsługi komputera
 • Doskonalenie obsługi arkusza organizacyjnego, planu lekcji, księgi zastępstw
 • Szkolny sekretariat
 • Elektroniczny dziennik, świadectwa
 • Obsługa kadrowa w placówkach oświatowych
 • Szkolna intendentura
 • Szkolny inwentarz
 • Droga edukacyjna ucznia
 • Nabór do szkół i przedszkoli
 • Płace w oświacie-doskonalenie
 • Księgowość w oświacie
Nazwa Kod Odbiorcy
Doskonalenie obsługi arkusza organizacyjnego, planu lekcji, księgi zastępstw
kurs,
DOK kadra kierownicza oświaty,
Droga edukacyjna ucznia
kurs,
DEU pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Elektroniczny dziennik i świadectwa
kurs,
EDS kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Księgowość w oświacie - doskonalenie
kurs,
KOS pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nabór do szkół i przedszkoli
kurs,
NSP kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Obsługa kadrowa w placówkach oświatowych
kurs,
OKP pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace w oświacie - doskonalenie
kurs,
POS pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Podstawy obsługi komputera
kurs,
POK kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Szkolna intendentura
kurs,
SI pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Szkolny inwentarz
kurs,
SIN pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Szkolny sekretariat
kurs,
SS pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY