lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2011-01-01 do 2013-03-31
Planowana liczba uczestników 200 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Strona projektu [przejdź]
Zasięg terytorialny MAZOWIECKIE ,

Bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu wymaganego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Zajęcia będą przygotowywały do zdania egzaminów ECDL i obejmowały swym zakresem: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest zdobycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie posiadanych umiejętności związanych z podstawową obsługą komputera oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez 200 pracowników zatrudnionych w sektorze oświaty (pracownicy: szkół, przedszkoli i organów prowadzących) w województwie mazowieckim w wieku od 45 do 65 lat.

Nazwa Kod Odbiorcy
1. Podstawy technik informatycznych
kurs,
1.PTI kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
2. Użytkowanie komputerów
kurs,
2.UK kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
3. Przetwarzanie tekstów
kurs,
3.PT kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
4. Arkusze kalkulacyjne
kurs,
4.AK kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
5. Bazy danych
kurs,
5.BD kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
kurs,
6.GM kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
7. Usługi w sieciach informatycznych
kurs,
7.USI kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY