lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim - PLESZO

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Termin 2010-10-01 do 2010-12-31
Planowana liczba uczestników 160 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE (   lubiński ) ,

Firma VULCAN wraz z firmą COMARCH SA, w wyniku wygrania przetargu,  dostarczają Powiatowi Lubińskiemu sprzęt wraz Elektronicznym Systemem Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO.
Całość zadania realizowana jest przez Powiat Lubiński w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Rozwój społeczeństwa  informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych.
Jednym z elementów tego projektu są szkolenia wspierające wdrożenie całego systemu. 
 
W ramach tego etapu projektu przewidziano następujące szkolenia:
  • Monitorowanie pracy szkoły z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi ICT (MPS)  - 16 godz.
  • Gromadzenie danych uczniów i prowadzenie dokumentacji szkolnej (GDU)  - 16 godz.
  • Nowoczesna administracja Moduł Płace (NA-P) - 24 godz.
  • Nowoczesna administracja Moduł Kadry (NA-K)  - 16 godz.
  • Zarządzanie oświatą w jednostce samorządu terytorialnego z wykorzystaniem Platformy Optivum NET (ZOJ)  - 8 godz.
  • Wspomaganie procesów dydaktycznych przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi ICT (WPD) - 16 godz.
  • Platforma edukacyjna dla administratorów (PEA) - 8 godz.


Nazwa Kod Odbiorcy
Gromadzenie danych uczniów i prowadzenie dokumentacji szkolnej
kurs,
GDU pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Monitorowanie pracy szkoły z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi ICT
kurs,
MPS kadra kierownicza oświaty,
Nowoczesna administracja. Moduł Kadry
kurs,
NA-K pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesna administracja. Moduł Płace
kurs,
NA-P pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Platforma edukacyjna dla administratorów
kurs,
PEA nauczyciele,
Wspomaganie procesów dydaktycznych przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi ICT
kurs,
WPD nauczyciele,
Zarządzanie oświatą w JST z wykorzystaniem Platformy Optivum NET
kurs,
ZOJ pracownicy samorządu,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY