lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Trzebnicka e-oświata

Termin 2010-10-01 do 2011-06-30
Planowana liczba uczestników 115 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE (   trzebnicki ) ,

Szkolenia wspomagające wdrożenie elektronicznego dziennika i platformy edukacyjnej w sześciu trzebnickich szkołach realizowane w ramach projektu Trzebnicka e-oświata współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W ramach projektu realizujemy trzy rodzaje szkoleń dla  nauczycieli, kadry administracyjnej oraz kadry zarządzającej:
  • ICT w pracy nauczyciela,
  • ICT dla oświatowych kadr administracyjnych,
  • ICT dla dyrektorów szkół.


Nazwa Kod Odbiorcy
ICT dla administratora platformy edukacyjnej
kurs,
FRA nauczyciele,
ICT dla dyrektorów szkół
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,
ICT dla oświatowych kadr administracyjnych
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w pracy nauczyciela
kurs,
SN nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY