lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych (Gmina Przecław)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-07-12 do 2010-08-31
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasięg terytorialny PODKARPACKIE (   mielecki ) ,

Szkolenia wspomagające wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania placówką oświatową w siedmiu szkołach podstawowych gminy Przecław realizowane w ramach projektu Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu, na zlecenie Gminy, realizujemy dwa rodzaje szkoleń dla  nauczycieli oraz kadry zarządzającej:

  • Efektywne zarządzanie placówką oświatową z wykorzystaniem ICT,
  • ICT w pracy nauczyciela.


Nazwa Kod Odbiorcy
Efektywne zarządzanie placówką oświatową z wykorzystaniem ICT
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,
ICT w pracy nauczyciela
kurs,
SN nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY