lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Jakość oświaty w naszej gminie (Gmina Kartuzy)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-06-28 do 2010-09-30
Planowana liczba uczestników 137 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny POMORSKIE (   kartuski ) ,

Projekt Jakość oświaty w naszej gminie. Kursy doskonalące dla nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i kadry zarządzającej oświatą w gminie Kartuzy, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, adresowany do pracowników oświaty Gminy Kartuzy. W ramach projektu organizujemy szkolenia:

  • Zarządzaj szkołą skuteczniej
  • Nowoczesne nauczanie
  • Efektywne zarządzanie finansami szkół
  • ICT w administracji oświatowej
  • Administrowanie systemami informatycznymi wspierającymi dydaktykę i zarządzanie oświatą
  • Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącegoNazwa Kod Odbiorcy
Administrowanie systemami informatycznymi wspierającymi dydaktykę i zarządzanie oświatą
kurs,
ADM pracownicy samorządu,
Efektywne zarządzanie finansami szkół
kurs,
SFK kadra kierownicza oświaty,
Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego
kurs,
SFO pracownicy samorządu,
ICT w administracji oświatowej
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesne nauczanie
kurs,
SN nauczyciele,
Zarządzaj szkołą skuteczniej
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY