lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-06-01 do 2011-05-31
Planowana liczba uczestników 205 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny POMORSKIE ,

W ramach projektu Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, organizujemy szkolenia:
  • ICT w pracy nauczyciela
  • ICT w pracy dyrektora placówki oświatowej
  • ICT w szkolnej administracji
  • ICT w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
  • ICT w szkolnej księgowości

Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji pracowników placówek oświatowych oraz pracowników organu prowadzącego powiatu lęborskiego w zakresie posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym proces dydaktyczny.
Nazwa Kod Odbiorcy
ICT w pracy dyrektora placówki oświatowej
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,
ICT w pracy nauczyciela
kurs,
SN nauczyciele,
ICT w szkolnej administracji
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w szkolnej księgowości
kurs,
SFK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ICT w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
kurs,
SFO pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY