lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy (Powiat Skarżyski)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-04-02 do 2010-06-30
Planowana liczba uczestników 38 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny ŚWIĘTOKRZYSKIE ,

Adresatami projektu Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim są uczniowie oraz pracownicy dwóch szkół (ZST i ZSP), dla których jednostką zarządzającą jest Powiat Skarżyski.
 
Realizacja projektu jest kilkuetapowa. Jednym z nich jest udział w specjalistycznych szkoleniach, które przyczynią się do podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, a w szczególności wykorzystania ICT w tworzeniu innowacyjnych programów nauczania, zarządzaniu i administrowaniu szkołą.
 
W ramach projektu Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, organizujemy szkolenia:

  1. Zajęcia pozalekcyjne realizowane z ICT
  2. Zarządzanie szkołą kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT
  3. Administrowanie szkołą kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT

Nazwa Kod Odbiorcy
Administrowanie szkołą kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zajęcia pozalekcyjne realizowane z ICT
kurs,
SN nauczyciele,
Zarządzanie szkołą kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY