lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. (Gmina Miejska Kłodzko)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-04-01 do 2010-06-15
Planowana liczba uczestników 88 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE (   kłodzki ) ,

W ramach projektu Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę Kłodzko, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, dla Gminy Miejskiej Kłodzko, organizujemy szkolenia:

  1. Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT,
  2. Wykorzystanie ICT w zarządzaniu szkołą,
  3. Wykorzystanie ICT w administrowaniu szkołą.


Nazwa Kod Odbiorcy
Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT
kurs,
SN nauczyciele,
Uczniowie Optivum (NET) - Zakładanie bazy danych
kurs,
UOzb nauczyciele,
Wykorzystanie ICT w administrowaniu szkołą
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Wykorzystanie ICT w zarządzaniu szkołą
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY