lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Czas na kreatywne przedszkola! (Miasto Stołeczne Warszawa)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-01-01 do 2011-04-30
Planowana liczba uczestników 490 (M 1 brak miejsc osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty,
Zasięg terytorialny MAZOWIECKIE (   m. st. Warszawa ) , 
Firma VULCAN wraz firmą Young Digital Planet zapraszają dyrektorów warszawskich przedszkoli do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu Czas na kreatywne przedszkola.
Projekt Czas na kreatywne przedszkola współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Beneficjentem projektu jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, który zlecił organizację i przeprowadzenie szkoleń naszym firmom.
W ramach tego projektu zaplanowano przeszkolenie 332 osób na dwóch rodzajach szkoleń:

 • Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem (M1)
  - 158 osób, 16 edycji szkoleń,
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych wspomagających zarządzanie oświatą (M2)
  - 332
  osoby (w tym 158 uczestników szkolenia M1), 33 edycje szkoleń.
Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem - to kurs skierowany do osób posiadających podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i chcących je pogłebić.
Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia:

 • redagowanie tekstów z wykorzystaniem stylów za pomocą MS Office Word 2003,
 • przygotowywanie dokumentów zawierających tekst skomponowany z obiektami graficznymi i tabelami,
 • gromadzenie danych i wykonywanie obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego MS Office Excel 2003,
 • przygotowywanie zestawień i wykresów za pomocą arkusza kalkulacyjnego,
 • sprawne wyszukiwanie informacji w Internecie,
 • tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą MS Office PowerPoint 2003.
Obsługa specjalistycznych programów komputerowych wspomagających zarządzanie oświatą - to kurs skierowany do osób posiadających już umiejętności w zakresie pracy z komputerem i chcących pogłębić swoją znajomość wykorzystania aplikacji specjalistycznych wspomagających zarządzanie placówką i komunikację ze środowiskiem.
Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia, realizowane w większości za pomocą specjalistycznego oprogramowania:

 • wyszukiwanie przepisów prawa oświatowego w Internecie, mi.n za pomocą serwisu Prawo Optivum,
 • eksportowanie danych z Arkusza Optivum do SIO,
 • opracowywanie aneksu do istniejącego arkusza organizacyjnego – raport porównawczy z wykorzystaniem mechanizmów tabel przestawnych MS Office Excel 2007,
 • przygotowywanie projektu planu finansowego placówki z wykorzystaniem arkusza organizacyjnego,
 • analiza porównawcza danych o placówce dostępnych z różnych źródeł, wykonywana za pomocą modułów Sigmy Optivum,
 • wykorzystywanie platformy edukacyjnej Fronter do rozwijania i usprawniania własnego warsztatu pracy, do efektywniejszego komunikowania się z rodzicami wychowanków oraz do kreowania wizerunku placówki,
 • wykorzystywanie edukacyjnych programów multimedialnych w pracy z grupą przedszkolną - pakiet Wspomaganie rozwoju, programy z serii LOGOPEDIA,
 • skuteczne przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole - program Gotowość szkolna,
 • zapoznanie się z programem wspierającym rozwój dzieci przedszkolnych Uczę się i bawię.

Na czas trwania szkoleń uczestnicy otrzymają dostęp do platformy edukacyjnej Fronter, która umożliwi im przybliżenie zagadnienia indywidualizacji procesu kształcenia, wskaże jak można uatrakcyjnić zajęcia z dziećmi oraz ułatwić komunikację rodzicom i nauczycielom.
Nazwa Kod Odbiorcy
Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem
kurs,
M1 kadra kierownicza oświaty,
Obsługa specjalistycznych programów komputerowych wspomagających zarządzanie oświatą
kurs,
M2 kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY