lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Innowacyjny pracownik oświaty powiatu Ryckiego

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-02-01 do 2010-06-30
Planowana liczba uczestników 120 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny LUBELSKIE (   rycki ) ,

Projekt Innowacyjny pracownik oświaty powiatu Ryckiego  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


W ramach tego projektu realizujemy następujące szkolenia skierowane do nauczycieli oraz kadry zarządzającej i administracyjnej placówek oświatowych powiatu Ryckiego:

  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela,
  • Efektywne zarządzanie placówką oświatową,
  • Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy sekretarza szkoły,
  • Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy specjalisty ds. płac i kadr.

Nazwa Kod Odbiorcy
Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy sekretarza szkoły
kurs komputerowy,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy specjalisty ds. płac i kadr
kurs,
SKP pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Efektywne zarządzanie placówką oświatową
kurs komputerowy,
SZ kadra kierownicza oświaty,
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela
kurs komputerowy,
SN nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY