lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Gmina Przemyśl dla oświaty

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-03-01 do 2010-05-31
Planowana liczba uczestników 80 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny PODKARPACKIE (   m. Przemyśl ) ,

W ramach projektu Gmina Przemyśl dla oświaty. Doskonalenie umiejętności kadry administracyjnej przemyskich jednostek oświatowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, dla Gminy Miasta Przemyśl, organizujemy szkolenia:
  • Nowoczesny pracownik administracyjnych systemu oświaty - pracownicy sekretariatów,
  • Nowoczesny pracownik administracyjnych systemu oświaty - pracownicy kadr i kierownicy administracyjni,
  • Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty – efektywne zarządzanie finansami - pracownicy księgowości,
  • Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty – efektywne zarządzanie finansami - pracownicy kadrowo-płacowi.
Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Przemyśl, a którzy zainteresowani są podniesieniem oraz doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych związanych z posługiwaniem się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie oświatą.Nazwa Kod Odbiorcy
Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty
kurs,
NPA-SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty – efektywne zarządzanie finansami
kurs,
NPA-FK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty. Zagadnienia administracyjno-kadrowe.
kurs,
NPA-SK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesny pracownik Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty – efektywne zarządzanie finansami. Pracownicy kadrowo - płacowi
kurs,
NPA-FPK pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY