lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (Urząd Miasta Zielona Góra)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-02-15 do 2011-06-30
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny LUBUSKIE (   m. Zielona Góra ) ,

Projekt Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty kluczem do rozwoju kapitału ludzkiego w Zielonej Górze realizowany jest dla Urzędu Miasta Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W ramach projektu realizowane będą następujące moduły szkoleniowe:

 

Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej:

  • Nowoczesne nauczanie przy wykorzystywaniu otwartej platformy edukacyjnej Fronter - Funkcjonowanie ICT w nauczaniu, w tym posługiwanie się OPE, szczególnie w zakresie  zarządzania pracą uczniów w OPE.
  • Nowoczesne nauczanie - Dziennik Lekcyjny Optivum. –Dokumentowanie codziennej pracy nauczyli.
  • OPE dla administratorów - Administrowanie i zarządzanie Otwartą platformą edukacyjną Fronter.
  • Nowoczesna biblioteka szkolna - Szkolenia mające na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu elektronicznej obsługi biblioteki szkolnej oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji biblioteki.

Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i administracyjnej:

  • Efektywne zarządzanie oświatą  z poziomu organu prowadzącego - Szkolenia w zakresie optymalizowania przepływu informacji pomiędzy podległymi placówkami i zarządzania nimi z wykorzystaniem narzędzi ICT.
  • Nowoczesny arkusz organizacyjny - Szkolenia w zakresie zaawansowanego wykorzystywania narzędzi ICT, w tym aplikacji specjalistycznych do tworzenia opisu organizacji szkoły, przygotowywania projektów organizacyjnych szkół, tworzenia projektów planów finansowych.
  • Nowoczesne administrowanie - Szkolenia obejmujące zagadnienia efektywnego administrowania placówkami oświatowymi z wykorzystaniem ICT.
  • Nowoczesne kadry - Celem szkoleń jest zdobycie przez kadrę administracyjną wiedzy i umiejętności niezbędnych do posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem wspierającym prowadzenie ewidencji kadrowej w jednostkach oświatowych.
  • Nowoczesna księgowość - Szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu efektywnego wykonywania zadań księgowych w placówkach oświatowych z wykorzystaniem ICT.
  • Nowoczesne płace - Szkolenia mające na celu doskonalenie praktycznych umiejętności pracy z komputerem oraz posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem wspierającym obsługę płacową.Nazwa Kod Odbiorcy
Efektywne zarządzanie oświatą z poziomu organu prowadzącego
kurs,
SFO pracownicy samorządu,
Nowoczesna biblioteka szkolna
kurs,
SB nauczyciele bibliotekarze,
Nowoczesna księgowość
kurs,
SFK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesne administrowanie
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesne kadry
kurs,
SK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesne nauczanie – Dziennik lekcyjny Optivum
kurs,
SNdlo nauczyciele,
Nowoczesne nauczanie przy wykorzystaniu OPE
kurs,
SN nauczyciele,
Nowoczesne płace
kurs,
SP pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesny arkusz organizacyjny
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,
Otwarta platforma edukacyjna dla administratorów
kurs,
FRA nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY