lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Szkolenia dla użytkowników programów Optivum

Termin 2004-01-02
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

Firma VULCAN jest producentem specjalistycznych programów komputerowych Optivum, usprawniających funkcjonowanie szkół i innych placówek oświatowych. Gwarantują one bezpieczne i zgodne z prawem gromadzenie danych oraz przetwarzanie ich w użyteczne informacje.
Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu posługiwania się tymi programami. Zajęcia prowadzone są w formie kursów szkoleniowych, seminariów i warsztatów w większości jako ćwiczenia przy komputerach.

Pracownikom placówek, które dopiero zakupiły licencję na używanie określonego programu (lub zamierzają to w najbliższym czasie uczynić), proponujemy kursy dla początkujących użytkowników programu.

W kursie takim powinna uczestniczyć osoba, która:
  • Będzie posługiwała się programem lub już się nim posługuje. Nie jest więc wskazane, by na kurs posługiwania się np. programem księgowym przyjeżdżał informatyk, który potem zamierza uczyć pracownika księgowości.
  • Zna zagadnienie, którego dotyczy szkolenie. Trudno wyobrazić sobie w pełni efektywny udział w kursie posługiwania się programem np. Księgowość Optivum osoby, która nie zna pojęć i zasad fakturowania wynikających z ustawy o rachunkowości.
  • Potrafi posługiwać się komputerem w stopniu przynajmniej podstawowym. Uczestnik szkolenia, który nigdy nie trzymał w ręce myszki, może mieć trudności ze skupieniem się na problematyce zajęć.

Natomiast osobom, które sprawnie posługują się już programem, polecamy warsztaty dla zaawansowanych użytkowników programu. Tego typu zajęcia mają na celu:

  • przedstawienie dodatkowych możliwości programu, w szczególności mechanizmów nowo dodanych,
  • pokazanie, jak na korzystanie z programu wpływają wprowadzone zmiany przepisów prawnych,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się programem.
Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział przynajmniej w 80% zajęć otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Aktualnie proponowane szkolenia oraz szczegółowe informacje o nich znaleźć można na karcie Rodzaje szkoleń realizowanych w projekcie.

Nazwa Kod Odbiorcy
Arkusz Optivum
kurs,
ARO kadra kierownicza oświaty,
Arkusz Optivum - opracowywanie planu wydatków budżetowych szkoły
warsztaty,
AROp_w kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Arkusz Optivum - warsztaty
warsztaty,
ARO_w kadra kierownicza oświaty,
Arkusz Optivum. Jak opracować arkusz organizacyjny w nowej rzeczywistości szkolnej?
warsztaty, warsztaty,
AOR_warRef kadra kierownicza oświaty,
Arkusz Optivum. Opracowanie opisu organizacji na nowy rok szkolny
warsztaty,
AROd_w kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Arkusz Optivum. Opracowanie opisu organizacji na nowy rok szkolny
warsztaty,
ARO_rpn_w kadra kierownicza oświaty,
Arkusz Optivum. Wpływ reformy oświaty na przygotowanie arkusza organizacyjnego
seminarium,
ARO_semRef kadra kierownicza oświaty,
Dziennik przedszkolny VULCAN. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu
kurs,
DzP_adm pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Dziennik przedszkolny VULCAN. Szkolenie dla wychowawców oddziałów przedszkolnych
kurs,
UO+naup nauczyciele,
Finanse Optivum. Doskonalenie umiejętności w zakresie faktur i rejestru VAT - korekta roczna VAT
warsztaty,
FO_DFa_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse Optivum. Doskonalenie umiejętności w zakresie Zamówień publicznych Optivum i Rozrachunków Optivum w kontekście Split payment
warsztaty,
FIO_SP pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse Optivum. Faktury zakupu, sprzedaży i rejestr VAT
warsztaty,
FIO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Intendentura Optivum - warsztaty
warsztaty,
ITO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Intendentura Optivum
kurs,
ITO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz Optivum - warsztaty
warsztaty,
INO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz Optivum - rozpoczęcie pracy z programem
kurs,
Inw_roz_2016 pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz Optivum. Ewidencja środków trwałych
warsztaty,
INOe_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz Optivum. Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi do przeprowadzenia inwentaryzacji
warsztaty komputerowe,
INOs_w pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Inwentarz Vulcan - warsztaty
Inw_war
Kadry Optivum
kurs,
KAO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry Optivum - staże, grafiki pracy i wydruki dokumentacji kadrowej
warsztaty,
KAOsg_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry Optivum - warsztaty
warsztaty,
KAO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum
kurs,
KGO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum - automatyczna dekretacja
warsztaty,
KGO-AD_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum - sporządzanie karty wydatków
warsztaty,
KGO-KW_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum - warsztaty
warsztaty,
KGO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum, Rozrachunki Optivum - rozliczenia z kontrahentami
warsztaty,
KGO-ROZ_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum. Obsługa modułów dodatkowych
warsztaty,
KGOmd_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum. Rozpoczęcie roku budżetowego
warsztaty,
KGO-RR_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum. Tworzenie zestawień budżetowych i eksport do Bestii
warsztaty,
KGOt_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Księgowość Optivum. Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań finansowych
warsztaty,
KGOz_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Magazyn Optivum. Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji.
warsztaty,
MGO_inw pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Matury Optivum
kurs,
MTO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
MOL NET+ jako nowoczesne narzędzie do prowadzenia biblioteki szkolnej
kurs,
MNET_wn nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze,
MOL NET+. Poznanie zasad działania nowoczesnego systemu w chmurze
kurs,
MNET_bl nauczyciele bibliotekarze,
Plan lekcji Optivum - warsztaty
warsztaty,
PLO_w kadra kierownicza oświaty,
Plan lekcji Optivum. Dlaczego warto układać plan lekcji w programie?
seminarium,
PlO_sem kadra kierownicza oświaty,
Płace Optivum
kurs,
PCO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace Optivum - doskonalenie
warsztaty,
PCO_w_dos pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace Optivum - formularze PIT, "13-tka" oraz inne operacje sporadyczne
warsztaty,
PCOos_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace Optivum - optymalizacja obsługi procesu płacowego w wybranej jednostce oświatowej
szkolenie stanowiskowe,
PCO_JO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace Optivum - realizacja obowiązków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
warsztaty,
PCOzfss_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace Optivum - rozliczanie i korekta absencji
warsztaty,
PCO_ab pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace Optivum - urlopy wypoczynkowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
warsztaty,
PCOn_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace Optivum - warsztaty
warsztaty,
PCO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Przykłady wykorzystania modułu Nowe wydruki seryjne przy tworzeniu różnego rodzaju dokumentów kadrowo-płacowych
kurs,
KDOn pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Szkoła VULCAN - poznaj nasz e-dziennik!
seminarium,
SzkV kadra kierownicza oświaty,
test ankiety
Uczniowie Optivum NET. Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w elektronicznym dzienniku
kurs komputerowy,
UOde nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Uczniowie Optivum NET. Dziennik elektroniczny w pracy dyrektora szkoły
kurs komputerowy,
UOdyr kadra kierownicza oświaty,
Uczniowie Optivum NET. Jak bezbłędnie wykonać operację zamykania roku szkolnego oraz przygotować się do rozpoczęcia nowego roku w Sekretariacie Optivum
warsztaty,
SOz_w pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Uczniowie Optivum NET. Korzystanie z elektronicznego dziennika w czasie zajęć lekcyjnych
kurs komputerowy,
UOdlok nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Uczniowie Optivum NET. Sekretariat Optivum. Gromadzenie danych uczniów i prowadzenie dokumentacji szkolnej
kurs komputerowy,
UOso pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Uczniowie Optivum NET. Zakładanie bazy danych
kurs komputerowy,
UOzb pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Uczniowie Optivum NET. Zasady importu danych z Arkusza Optivum i Planu lekcji Optivum
warsztaty,
UONET_ImAO-PLO_w kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Uczniowie Optivum NET. Zmiany w zakresie importu danych z Arkusza Optivum i Planu lekcji Optivum
warsztaty,
UOim pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+ jako narzędzie wspierające dyrektora przy zamykaniu roku szkolnego
kurs,
UONET+_ZRSzk kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu
szkolenie stanowiskowe,
UO+adm pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły
szkolenie stanowiskowe,
UO+sek pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu
szkolenie stanowiskowe,
UO+as pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej
seminarium,
UONET+NAU_sem nauczyciele,
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli
kurs,
UONET+nau2 nauczyciele,
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców
kurs,
UO+nau nauczyciele,
UONET+. Dziennik elektroniczny dla nauczycieli-wychowawców
kurs,
U+_NW nauczyciele,
UONET+. Jak przygotować system do wydruku arkuszy ocen i świadectw szkolnych na podstawie danych z programu Świadectwa Optivum
kurs,
U+swiad nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Jak rozpocząć nowy rok szkolny w sekretariacie?
warsztaty,
UONET+rozp_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Jak wykorzystać e-dziennik w realizacji zadań dyrektora dotyczących nadzoru pedagogicznego?
szkolenie stanowiskowe,
UONET+dyr kadra kierownicza oświaty,
UONET+. Nowoczesny e-dziennik dzisiaj i w roku szkolnym 2017/2018
warsztaty,
U+Dyr_war kadra kierownicza oświaty,
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla uczniów szkół ponadpodstawowych
kurs,
UO+sw_w nauczyciele,
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla nauczycieli oraz wychowawców
szkolenie stanowiskowe,
USt_wych nauczyciele,
UONET+. Warsztaty dla użytkowników modułu Dziennik
warsztaty,
UONET+nau_w nauczyciele,
UONET+. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu
warsztaty,
UONET+_w kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
UONET+. Warsztaty doskonalące dla wychowawcy i nauczyciela
warsztaty,
U+_NauW nauczyciele,
UONET+. Wprowadzanie oceny opisowej i przygotowanie świadectw dla klas I-III szkoły podstawowej
kurs,
UONET+nau_w_1-3 nauczyciele,
Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Jak układać pełnowartościowe jadłospisy w Stołówce OPTIVUM?
kurs,
StołówkaOpt pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zastępstwa Optivum
kurs,
ZAO kadra kierownicza oświaty,
Zastępstwa Optivum - warsztaty
warsztaty,
ZAO_W kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY