lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty (Dolny Śląsk)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2010-02-01 do 2011-10-31
Planowana liczba uczestników 500 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Strona projektu [przejdź]
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE ,

Celem projektu jest zdobycie nowych lub zwiększenie posiadanych kwalifikacji z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wspomagających zarządzanie, nadzór, finansowanie i organizację działalności oświatowej oraz monitoring procesu nauczania przez 500 pracowników oświaty.

Nazwa Kod Odbiorcy
Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy sekretarza szkoły
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Efektywne zarządzanie finansami placówek oświatowych
kurs,
SFK pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego
kurs,
SFO pracownicy samorządu,
Efektywne zarządzanie placówką oświatową
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela
kurs,
SN nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY