lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Otwarta droga ku przyszłości (gm. Ozorków)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2009-11-27 do 2009-12-30
Planowana liczba uczestników 60 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny ŁÓDZKIE (   zgierski ) ,

27.11.2009 rozpoczynamy szkolenia realizowane dla Gminy Miasta Ozorków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Adresatami projektu są nauczyciele, kadra zarządzająca, kadra administracyjna oraz uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz nr 5 w Ozorkowie.
 
W ramach projektu realizowane będą 3 moduły szkoleniowe:
  • dla nauczycieli - Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT,
  • dla kadry administracyjnej - Nowoczesny pracownik administracji oświatowej,
  • dla kadry zarządzającej - Nowoczesne zarządzanie.


Nazwa Kod Odbiorcy
Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT
kurs,
SN nauczyciele,
Nowoczesne zarządzanie
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,
Nowoczesny pracownik administracji oświatowej
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY