lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Zdolni w edukacji zdalnej z VULCANEM

Finansowanie Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój,
Termin 2022-01-03 do 2022-04-30
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

Wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli  w realizacji zadań związanych z przygotowaniem, i prowadzeniem kształcenia na odległość.Podpisane dokumenty należy przesłać skanem na adres e-mail zdolniwedukacji@vulcan.edu.pl oraz pocztą na adres VULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław z dopiskiem "Zdolni w edukacji zdalnej z VULCANEM"


Osoby do kontaktu:   
Magdalena BudajKatarzyna Markowska
t. 602 528 691t.  608 837 084
e-mail: zdolniwedukacji@vulcan.edu.ple-mail: zdolniwedukacji@vulcan.edu.pl


Nazwa Kod Odbiorcy
Google Meet. Poziom podstawowy
GoogleMeet_PP nauczyciele,
Google Meet. Poziom zaawansowany
GoogleMeet_PZ nauczyciele,
Metodyka edukacji zdalnej
Met_EZ nauczyciele,
Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
MonOc_EZ nauczyciele,
MS Teams. Poziom podstawowy
MSTeams_PP nauczyciele,
MS Teams. Poziom zaawansowany
MSTeams_Z nauczyciele,
Organizacja procesu kształcenia i wychowania
Org_KszIWych nauczyciele,
Prawne aspekty edukacji zdalnej
Pra_EZ nauczyciele,
Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
Wybr_narz_EZ nauczyciele,
Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
Psych_eduZ nauczyciele,
Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
Multi_Zdyda nauczyciele,
Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
BezpCyfr_EZ nauczyciele,
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Zint_PlatEdu nauczyciele,
Zoom. Poziom podstawowy
Zoom_PP nauczyciele,
Zoom. Poziom zaawansowany
Zoom_PZ nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY