lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość

Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Termin 2020-10-29 do 2020-12-12
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”  w placówkach oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 


Nazwa Kod Odbiorcy
Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce
tech_komp_dyd nauczyciele,
Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
spe nauczyciele,
Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa)
kurs,
roz_ucz_funk nauczyciele,
Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych
Met_eksp_przed_ścis nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY